Duben 2009

TR 5 cheaty

17. dubna 2009 v 13:08 | Terka |  Chaety

Aby byly cheaty funkční, MUSÍTE být při jejich používání čelem PŘESNĚ na sever.
Přeskočení úrovně
Jděte do inventáře, pak na nahrávání uložené hry a stiskněte a držte klávesy L + I + F + T.
Všechny zbraně
Jděte do inventáře, pak na velký medipak a stiskněte a držte klávesy C + T + R + L.
Všechny předměty
Jděte do inventáře, pak na malý medipak a stiskněte a držte klávesy A + L + T + G + R.
Nesmrtelnost
Jděte do inventáře, pak na světlice a stiskněte a držte klávesy F + I + R + E.
Lara s větší odolností:
Hexaeditujte savepozici(?) a změňte offset:
39E61 : B9 E8 03 00 00 89 48 22

Odteď Laře žádná energie neubývá a je tedy skoro nezranitelná. Ale pozor ! Nefunguje to, když Lara spadne z výšky !
Nekonečný počet lékárniček :
Tyto cheaty mají velkou výhodu v tom, že není nutno směrovat Laru na sever a je tedy úplně jedno, jak je postavená !
Pro nekonečný počet malých lékárniček je nutno mít v batůžku jen jednu samostatnou malou lékárničku (SMALL MEDIPACK) a ani jednu velkou. Na tu jednu malou najeďte a přidržte [0] na numerické klávesnici společně s [0] na znakové klávesnici a poté odklikněte [ENTER]. Položka by se měla pak přejmenovat na UNLIMITED SMALL MEDIPACK.
U velké lékárničky (LARGE MEDIPACK) je to podobně, zase potřebujete jen jednu velkou lékárničku a žádnou malou. Ale místo druhé nuly podržíte na znakové klávesnici [9] a zase [ENTER]. Položka se také přejmenuje na UNLIMITED LARGE MEDIPACK.


TR 4 cheaty

17. dubna 2009 v 13:05 | Terka |  ChaetyPřeskočení úrovně -
postavte se s Larou směrem k severu. Otevřete si inventář a podívejte se na kompas. Pokud nebude transparentní tak s ní zkuste znovu pohnout. Jděte do menu "Load Game", podržte klávesy H, E, L, P a poté je pusťte. Zavřete inventář a měli byste přeskočit do další úrovně.

Neomezeně věcí -
opět Laru zamiřte směrem na sever a podívejte se do inventáře na kompas. Pokud nebude transparentní tak s ní zkuste pohnout. Označte si malý léčivý batůžek a podržte klávesy G, U, N, S a po chvilce je pusťte.

Všechny zbraně -
nejprve použijte cheat pro neomezeně věcí a zavřete inventář. Opět do něj vstupte, označte si velký léčivý batůžek a podržte klávesy W, E, A, P, O, N, S a pusťte je.
TR 1 cheaty

17. dubna 2009 v 13:04 | Terka |  Chaety
Tak i cheat no XD

Proveďte s Larou následující sekvenci: Zastavte ji, stiskněte [SHIFT] a udělejte jeden krok dopředu, stále držte [SHIFT] a udělejte jeden krok dozadu, stále se [SHIFT] otočte Laru třikrát kolem její osy směrem doprava. Nakonec za pomoci klávesy [ALT] proveďte skok kupředu. Tím byset měli dokončit danou úroveň.
Pro získání všech zbraní proveďte tutéž sekvenci, jen místo skoku dopředu skočte dozadu.


TR 1 návod

17. dubna 2009 v 13:01 | Terka |  Návod


Caves

Od vstupních dveří se vydej do velké jeskyně, ve které sestup do malé chodby a pákou otevři dveře. Pokračuj dále ke dvěma mostům, přes které se dostaneš ke kanálu, na jehož dně je medvěd. Přeskoč kanál a zastav se až v místnosti se zavřenými dveřmi. Jednej rychle. Vyškrábej se na výstupek a zatáhni za páku ovládající dveře. Rychle seskoč, vylez na výstupek vedle dveří a rychle skoč ke dveřím. Jdi po schodech nahoru, až do místnosti s propadajícím se stropem. Dírou v zemi se protáhni o patro níž. Dveře do velké místnosti otevři pomocí páky, která je na druhé straně nad nimi.

City of Vilcabama

Jdi do velké jeskyně ke dveřím s pákou. Otevři je a přeskoč do sousední místnosti. Kamenný blok protlač na druhou stranu a protáhni se kolem něj. Nedaleko najdeš klíč a zlatou modlu. Pomocí bloku vylez nahoru a seskoč zpět do velké jeskyně. Klíčem otevři dveře a dojdeš do velkého chrámu, kde nalezenou pákou otevřeš pravé dveře. V prostoru za nimi postupuj stejně. Za prostředními dveřmi se opatrně protáhni kolem seker až k páce ve zdi. Zatáhneš a propadneš se do vody. Plav až k otvoru po pravé straně, na jeho konci najdeš páku, kterou otevřeš mříž v místnosti s bazénem, kam jsi se propadl. Do otvoru ve zdi vedle mříže zastrč modlu cesta je volná.

Lost Valley

Dej se doleva, několikrát přeskoč řeku až se dostaneš k mostu, vedoucímu ke zdi s podivným mechanismem. Aby fungoval, je třeba doplnit chybějící ozubená kola. Po jeho pravé straně se spusť dolů a najdeš brokovnici. Skoč do řeky a nech se odnést k vodopádu, který tě snese až do jezírka. Jdi na břeh, ke skále, v níž se rýsuje otvor do jeskyně. Vylez do ní a dostaneš se do jakési podoby ztraceného ráje. Slez dolů a rychle utíkej k vodopádu na pravé straně, kde se pod rozbitým mostem schovej do jeskyně před obrovským dinosaurem. Pokračuj na konec jeskyně, odkud dinosaura zabij. Potom se vydej najít tři ozubená kola. První najdeš, když proplaveš vodopádem do malé jeskyně. Je skoro u stropu. Druhé je schované v chrámu, na konci zahrady, napravo pod vodou. Třetí najdeš na druhé straně rozbitého mostu. Vrať se k mechanismu a nasaď kola na místo. Pohni pákou a přehoď zlatou hráz nedaleko mechanismu. Jdi zpátky k jezírku, kde projdeš chodbou za vodopádem.

Tomb of Qualopec

Napravo, kousek od vstupních dveří přehoď páku, čímž se uvolní jeden ze čtyř vchodů do místnosti. Na konci chodby se dej do pravých dveří. Odtlač dva kamenné kvádry, přehoď páku za nimi, tím uvolníš jednu ze tří mříží v hlavní místnosti. Pokus se v prostředních dveřích zatáhnout za páku, ale propadneš se dolů. Ze zdi vytáhni kamenný blok a přehoď páku za ním, čímž otevřeš druhou mříž. Ve dveřích nalevo si páky nevšímej a pomocí obou bloků se dostaň k další. Zatáhni a teprve pak se vrať k první. Dveřmi, které se otevřely vedle první páky se dostaň až k oběma blokům, pomocí nichž přeskákej na druhou stranu, kde se nachází ovládací páka k poslední mříži. Vrať se do hlavní místnosti a pokračuj uvolněnou chodbou. Přijdeš k oltáři, kde vezmi zlatý kruh. Po malém zemětřesení se vydej zpět svažující se chodbou. V půli cesty se ozve divný zvuk a na tebe se bude valit velká kamenná koule. Přidej a v hlavní místnosti rychle uhni. Potom se vydej zpátky cestou, kterou jsi přišel. U jezírka zabij Larsena.

St. Francis Folly

V obrovské místnosti nejprve posuň kamenný kvádr na oba znaky, tím otevřeš nedaleké dveře. V nich přehoď obě páky a vrať se zpět ke kvádru, který posuneš pod menší sloup. Vyšplhej nahoru ke druhým dveřím. Za nimi sjedeš strmou chodbou do vody. Přeplav na druhou stranu, přehoď páku, voda se odvede z kanálu. Chodbou vpravo jdi do hluboké místnosti, kde po prostředním sloupu opatrně slez až na dno. Cestou přehoď čtyři páky, čímž otevřeš čtvery dveře. V Damoklovo místnosti seber první klíč. Jdi zpět, ale pozor na padající meče. V dalších Thorových dveřích se rychle vyhni bleskům z koule u stropu. V další místnosti se postav na značku na zemi a když se kladivo u stropu začne pohybovat, uskoč. Pomocí bloku, který byl sražen ze stropu vyšplhej pro druhý klíč. Po cestě zpět na tebe zaútočí Pierre, takže musíš slézt dolů a zahnat ho. Pak se vydej do třetích dveří. Projdi branou a před koulí se rychle schovej do díry vedle. Potom vyšplhej nahoru a najdeš třetí klíč. V Neptunovo místnosti proplav až na konec kanálu, pákou otevři mříž a seber klíč. Všechny čtyři klíče zasuň do dírek v přízemí, závory se odstraní a cesta se uvolní.

Colosseum

Přeplav na druhý břeh jezírka, vylez do druhého patra domu. Z něj přeskoč do jeskyně, přes spáru v levé zdi přelez rokli s krokodýly. Cestou se dostaneš až do Colossea. Slez do arény a otvorem v levé části se dostaneš do malé místnosti, kde přehodíš dvě páky. Vlezeš zpět do arény a otevřenou chodbou naproti projdeš do prostoru se dvěmi mřížemi a jedněmi kovovými dveřmi. Nejprve se musíš postavit na stříbrnou desku, aby jsi mohl otevřít obě mříže. Pak rychle proběhni levou, přehoď páku a utíkej do sousední místnosti, kde za druhou mříží další pákou otevřeš kovové dveře. Přes ně se dostaneš na malou skálu, ze které musíš přeskočit do císařovy lóže. V ní za kamenným blokem nalezneš páku, kterou otevřeš jedny ze tří rohových dveří v aréně. V posledních najdeš klíč, kterým v lóži otevřeš velkou mříž. Kanálem proplaveš k páce, otevřeš mříž a pokračuješ na konec.

Palace Midas

Když se dostaneš na hladinu, vylez z vody dej se doprava po schodech nahoru až do místnosti se čtyřmi dveřmi. Každé z nich nad sebou mají pět značek, které odpovídají polohám pěti přepínačů, které najdeš na vyvýšeném místě. Nastav všechny přepínače a splň úkoly. V první místnosti musíš pákou schovanou za kamenným blokem vyzvednout čtyři sloupy z podlahy, dostat se přes ně na druhou stranu, kde najdeš první kus olova. V další místnosti přeskákej přes čtyři sloupy s ohni, kde na konci najdeš druhý kus olova. V třetí místnosti nejprve pohni kamenným blokem, aby se zřítil strop. Přes navalenou suť a zřícený sloup se dostaneš do protějšího výklenku, kterým prolezeš na střechu budovy s vodním kanálem. Sestoupíš o patro níž a pomocí trhliny na protější stěně se dostaneš do chodby, kterou projdeš až na střechu chrámu. Tam najdeš třetí kus olova. Z místnosti s bazénem se dej po schodech dolů až k rozbité soše Midase. Tři kusy olova polož na jeho ruku, čímž je proměníš ve zlato. Zlaté cihly zasuň do tří otvorů ve čtvrté místnosti. Uvolněným vchodem se vydej dále.

Cistern

Zavřené dveře otevřeš pákou, k níž se dostaneš pomocí kamenného bloku. Postupně dojdeš až do obrovské místnosti s mnoha stupínky a mosty. Vyskáčeš na jednu z nejvyšších desek a sebereš klíč. S ním otevřeš první dveře nalevo od místa, kudy do místnosti vstoupíš. Po plošinách vyskáčeš nahoru a vedlejší místností vylezeš až k páce, kterou otevřeš blízké dveře. Přehozením další páky si uvolníš vstup k dalšímu klíči. Pak se vrátíš do hlavní místnosti. Tam vyšplháš na pravý balkón s plotem, kde přehozením páky zvedneš hladinu vody ve velké místnosti. Potom ještě proplaveš otvorem v podlaze k dalšímu klíči. Nyní, když se zvedla hladina, můžeš jít hravě přepnout páku v cisterně, kam se dostaneš skrze jeden z otvorů v nyní zatopeném bazénu. Seber klíč a vrať se zpět do hlavní místnosti. Tam otevři druhé dveře a za ní najdi zlatý klíč. Pak vyšplhej na druhý balkón a stříbrnými klíči otevři dveře. V další místnosti použij zlatý klíč, vedle páky odsuň kamenný blok a vzniklým otvorem se propadni do další úrovně.

Tomb of Ticohan

Když se propadneš do vody, rychle propluj dlouhým tunelem, na jehož konci pákou sniž hladinu vody. Další pákou otevři dveře. Pokračuj do místnosti, vyšplhej nahoru a najdi třetí páku. Když s ní pohneš, otevři otvor, kterým do místnosti napusť vodu. Skrz něj projdi až k místu, kde musíš znovu skočit do vody. Jelikož nemůžeš pro velký proud plavat na druhou stranu, musíš nejprve přehodit páku, abys ho otočil. V místnosti na konci tunelu přisuň blok ke zdi a vylez nahoru. Pak pokračuj levým vchodem. Pomocí štěrbiny přelez doprava, kde pákou napusť vodu. Seskoč dolů, vylez do chodby a další pákou otevři horní dveře. V nich vezmi zlatý klíč, s nímž odemkni zamčené dveře. Pak postupně posuň kvádr na všechny popsané desky a získáš dva klíče. Použij je na zamčené dveře a strmou chodbou se svez do vody. Přeplav na druhý břeh, kde nalezenou pákou otevři dveře pod vodní hladinou. Skrze ně se dostaň až do chrámu. Další pákou otevři dveře na vrcholu chrámu. Když se k nim konečně dostaneš, musíš se za nimi hned rychle schovat, jelikož na tebe zaútočí oživlé sochy. Když je obě skolíš, pokračuj do vedlejší místnosti, kde narazíš na Pierra. Nedej mu nejmenší šanci a u jeho těla nalezneš zlatý klíč a druhý kruh. Klíčem odemkni dveře a odjeď z chrámu.

City of Khamoon

Skrze prohlubeň projdi až k obrovské sfinze. V zadní části její hlavy nalezneš klíč. Mezi tlapami odsuň kamenný kvádr a odemkni dveře. Za nimi nalezneš velkou místnost se sochou kočky. Proplav chodbou v bazénu a v prostorách na jejím konci posuň kvádr tak, aby ses dostal do obou vyvýšených vchodů, kde přehoď obě páky. Vzniklým otvorem vyšplhej nahoru a pákou spusť podlahu kolem sochy. Tudy se dostaň do místnosti se šesti tygry, kde přelez na druhou stranu. Postupně projdi až do prostoru s kvádrem, nad nímž bylo zamřížované okno. Na kvádru nalezneš klíč. Vylez na hromadu sutin a otevři s ním zamčené dveře.

Obelisk of Khamoon

Od vstupních dveří se vydej do místnosti se čtyřmi kamennými kvádry. Za krajním levým najdeš pod vodou klíč, kterým otevřeš dvoje dveře. Postupně nalezneš čtyři páky, kterými spustíš padací mosty. Na jejich koncích posbírej všechny artefakty, čímž otevřeš dveře dole pod vodou. Skrz ně se dostaneš až na povrch, kde do otvoru ve sloupu před sfingou zasaď čtyři artefakty. Otevřenými dveřmi projdi do další úrovně.

Sanctuary of the Scion

Nejprve musíš nalézt páky, kterými otevřeš dvoje dveře. K jedné se dostaneš, když po výstupcích před sfingou vylezeš na vysokou skálu. Na druhou narazíš na druhé straně, když vylezeš po sloupech vedle sfingy. V obou místnostech seber zlaté klíče. Zasaď je do otvorů ve sloupu na hlavě sfingy. Otevřenými dveřmi se propadneš do obrovské zatopené jeskyně. Mezi pilíři pravé sochy nalezneš páku, kterou otevři dveře. Proud odčerpávané vody tě vtáhne dovnitř. Vylez nahoru a postupně sestup zpět před obě sochy. Přehoď páku na pravé soše, a otevři tak dveře mezi pilíři levé sochy. Nahoře zabij Larsena a seber třetí kruh.

Natlas Mines

Jakmile se dostaneš na hladinu, doplav až k vodopádu a vystup do chodby za ním. Pákou otevři dveře a skrze jezero doplav až ke člunu, přes něj pokračuj k důlnímu stroji. Tam od zdi odsuň kvádr a pákou schovanou za ním otevři dveře v chodbě za vodopádem. Vrať se tam a přeskoč na druhou stranu. K domku přisuň kvádr a na jeho střeše se propadni dolů. Na konci chodby pákou posuň člun. Přes něj se dostaň do malé místnosti, kde odtáhni poškozené kvádry. Pákou za nimi vyvez důlní stroj ze šachty. Za ním posuň kvádr, vylez na něj a vyskoč nahoru, kde další pákou otevři dveře vedle pohyblivého pásu. Seskoč zpět, obejdi kvádr, seber první pojistku. Vrať se k jeřábu a za dveřmi na konci jeskyně rychle přeskákej překážky a skoč do pravé chodby dřív, než se přivalí obrovská koule. Na konci najdeš druhou pojistku. Třetí nalezneš v další chodbě na pohyblivém páse. Musíš jej však nejprve pákou spustit. Dlouho se tam nezdržuj a vrať se zpět k jeřábu. Zasaď pojistky do otvorů v kabině a spusť tak domek k zemi.Najdeš v něm své pistole, a tak se vydej do místnosti za důlním strojem. Zabij kovboje a pokus se skočit směrem k páce. Vzdálenost je však příliš veliká, a tak spadneš dolů. Stačíš se však zachytit a přelézt na plošinu. Přes pilíře doskákej až do místnosti plné krabic s TNT. Jednu rozbitou odsuň vedle ke zdi, přes ní vylez do chodby nahoře. Tou se vrať až k páce, ke které jsi se marně před chvílí snažil skočit. Když ji přehodíš, odpálíš nálož dynamitu. Vrať se zpět a projdi do nově uvolněných prostor. Zabij Skateboard Kida a seber mu uzi. Po cestě nahoru se musíš vyhnout valícím se koulím. Pomocí pák a kvádrů se dostaneš na střechu, kde jsi zabil Boldyho. Seber mu brokovnici a vyskoč skoro až na vrchol pyramidy. Svez se do malé místnůstky, kde pákou otevři dveře jedné z budov před pyramidou. Tam najdeš klíč, kterým otevřeš dveře do pyramidy.

Atlantis

Pomocí několika pák otevři prostřední dveře. Po cestě nahoru musíš překonat mnoho překážek a nástrah. Nakonec vylez až na nejvyšší plošiny a dostaneš se do místnosti, kde se pohybuje její vetřelecká kopie. Střílet nemá smysl. Všimni si, že tvor po tobě všechno opakuje a využij toho (pokud by neopakoval, což. se dost často stává, pokus se skočit zpět do chodby, ze které jsi do místnosti přišel). Nejprve vylez na plošinu s pákou a otevři otvor s lávou. Pak rychle přelez na protější plošinu a stoupni si tak, aby napodobující vetřelec spadl do lávy. Pokračuj dál až do místnosti s padacím mostem. Pravou pákou nejprve otevři dveře a levou pak zvedni most. Rychle přeběhni na druhou stranu. V místnosti za dveřmi se pokus vzít ze stroje kruh.

The Great Pyramid

Nejprve musíš zabít odporný zárodek. Přes mnoho překážek se dostaň až do místnosti se strojem, ve kterém se pohybuje zlatý kruh. Rozstřel jej a otevřenými dveřmi se dostaň až na most. Slez do díry a přešplhej na druhou stranu. Přes spoustu dalších nástrah se dostaň až do místnosti s kývající se sekyrou a malou zatopenou dírou ve spod. Skoč mezi sloupy a propadni se do vody. V místnosti, kde vyplaveš, zabij Natlu a přes sloupy se dostaň ven z pyramidy. A to je vše…TR 5 návod 2.část

17. dubna 2009 v 12:59 | Terka |  Návod
Irsko

Tuto misi považuji jako pomstu od tvůrců. Nejsou zde skoro žádní nepřátelé, ale některé časové prvky jsou na hranici zvládnutí. Někde pomůže nahrát si jednotlivé části které se vám podaří excelentně zvládnou a proto toho vždy využijte.

Šibeniční strom

Stojíte u vchodu do podzemí a ten láká ke vstupu. Prozatím se, ale podíváme po okolí. Cesta nahoru vede až k propasti kde na protější stěně vidíte šikmou plošinu a na ní s rozběhem skočte. Nad ní je římsa na kterou vyskočte a přeručkujte do leva až na konec. Zde se pusťte a i když to vypadá že Laura spadne udrží se na okraji. Otočte se doprava a přeskočte na kolmou plošinu. Zde to hodně ujíždí a tak se zachytněte za kraj a pak se pusťte. Přímý sjezd po plošině znamená pád do propasti. Octnete se na jiné méně prudké plošině a zde se stočte vpravo. Před vámi je znát nepravidelný vstup do chodby kde je lékárnička a zlatá růže. Je namáhavé se správně trefit, ale jde to. Z jeskyně sestupte až na dno propasti a šikmo vlevo je další chodba kterou musíte najít a vlézt dovnitř a tak se dostanete až na místo kde jste začínaly. Teď postupujte stejně jako dříve ale na poslední šikmé plošině se nespouštějte dolu a přeručkujte doprava kolem rohu. Pod sebou uvidíte vchod a tak se pusťte, ale hned se chyťte a vytáhněte se do jeskyně. Projděte jí a na konci vpravo na malý pravidelný výstupek. Stočte se doprava a výskokem se zachyťte na římse nad vámi a přeručkujte na druhou stranu a jste v další jeskyni. Vaše cesta povede vlevo, ale nezapomeňte sebrat ve výklenku vpravo lékárničku. Cesta vlevo vede pěkným sešupem dolu a na konci si při intru pěkně popovídáte s oběšencem. Teď se otočte a vraťte se v východu z jeskyně. Vyskočte a zavěšte se za okraj a přeručkujte do leva. Zde nechte Loru vytáhnout nahoru a v okamžiku kdy stojí udělejte salto vzad. Octnete se na plošině kde se povaluje zlatá růže. Seskočte dolu a vraťte se na výchozí místo z kterého jste mluvili z oběšencem. Zde se otočte doprava a co nejvíce po pravé straně dojděte k jeskyni. Nebudete-li se držet při pravé straně vydá se za vámi ohnivý mužík. Před tím než by jste se museli sehnout se stočte doleva a vyskočte. Zachytíte se za pryčle a po nich přeručkujte do jeskyně s netopýry. Na konci se vytáhněte nahoru a jste na plošině ze které seskočíte do studny. Mělo by se vám to povést bez problémů i když nevidíte kam skáčete. Pod vodou se dejte na prvním rozcestí doprava a pak ještě jednou doprava a potom doleva. Na konci nahoru a jste konečně na vzduchu. Vlevo od mola je šikmina a zní skočíte na pevnou zem před srubem a přes molo skočte do vody u druhé šikmé stěny. Vylezte na ní a v okamžiku kdy začnete sklouzávat nazpátek udělejte salto vzad a jste na pevné zemi. Cesta po vyplavání rovnou sem by Vás stála zbytečně trochu zdraví. Po saltu se otočte a vlezte při zemi do srubu. Zde najdete lékárničku a Rubber Tube. Vraťte se van až na molo (krysám jste stejně neunikly) a přes hráz přeskočte do druhé části nádrže. Přes plošinu se dostanete do jeskyně a na jejím konci jste opět u ohně s oběšencem. Budete-li se zde držet při pravé straně neměl by vás skřítek pronásledovat. Za jeskyní kterou jste se sem dostali poprvé je na levé straně při zemi další průlez a do něj vlezte. Pokračujte až pod věž a tam ve tmě najděte na zemi Pitch fork. Ten skombinujte s Rubber tube a vznikne vám vlastně obyčejný prak. Venku pak vylezte na plošinu nad vámi a u dřevěných zátaras použijte prak. Po intru při kterém spadnou zvody jděte do věže a zde najdete Iron Clapper. Skočte do díry a na jejím konci vás čeká vesnice vytesaná ve skále. V prvním domku na levé straně zeleně osvětleném najdete louč a v dalším na levé straně je lékárničku. Protože při držení louče nemůžete dělat některé úkony odložte mezerníkem louč a pak znova seberte. V domku napravo si louč připalte a dejte se doprava kde je vchod do země. Slezte dolu po žebříku a na rozcestí se dejte doprava a na dalším opět doprava odlož louč a pod špičáky se pro plazíte. Na konci objevíš lékárnu a třetí zlatou růži. Vrať se na rozcestí a zde rovně až ke kořenům které jsou na stropě a ty podpalte. Dál už louč nepotřebujete a tak jí zahoďte a seberte srdce. Následuje intro a po jeho skončení se otočte a v horní chodbě naleznete lékárničku. Nepokračujte však sešupem dolu, ale vraťte se do místa kudy jste vešli do podzemí. Zde se dejte doprava do kopečka a tam u dveří na pravé straně strčte do výklenku srdce. Následuje intro a po jeho skončení rychle do otevřených dveří. Následuje intro a po jeho skončení pokračujte stále dál jedinou možnou cestou až se dostanete do labyrintu.

Labyrint

Otočte se doleva a přejděte přes celý sál kde jsou tři panely. Ty postupně stlačte v pořadí prostřední, levý, pravý. O tom že jste postupovali správně informuje krátké intro které aktivuje kostlivce. Postupujte tedy opatrně a vyhněte se jejich mečům. Otočte se doleva a dojděte až ke zdi. Zde vlevo až k lavici a podél ní až nakonec. Zde se natočte trochu doprava a nasměrujte si to k dřevěnému sloupu a obejděte ho zleva. Opět podél lavice až narazíte na další kde vlevo a opatrně až na její konec. Konec co nejtěsněji obejděte doprava a následuje intro. Vstupte do místnosti a u první lavice nalevo se koukněte co tam tajemná postava dělala. Získáte tím Bone dust. Teď vás čeká známá cesta nazpátek k panelům. Pozor kostlivci jsou vytrvalí. Na levé straně je mísa a do té vysypete obsah sáčku a je od kostlivců klid a na druhé straně vlevo se otevřou dveře. Vejděte do nich a na konci se zatím nedávejte sešupem dolu, ale vyskočte nahoru kde je páka a za ní zatáhněte a tím otevřete dveře v místnosti s pytlíkem. Za dveřmi je malá místnost na jejímž konci je ve zdi schována zlatá růže. Vraťte se do chodby se sešupem a sjeďte dolu. Před vámi je díra do které skočte. Let vypadá nebezpečně, ale dole je voda a nic se nestane. Vylezte z vody a následuje intro. Dejte se po bednění nahoru a vejděte do první chodby. Tou se dostanete k mostu u kterého nalevo chybí zábradlí a tudy přeskočte přes lávu. Zůstaňte zavěšeny a přeručkujte doprava kolem rohu a vytáhněte se nahoru. Otočte se a přeskočte na vystupující lávku. Chodbou vlevo se dostanete k druhé růži. Teď se vraťte až na most a na jeho konci je páka za kterou zatáhněte. Most se přesune a vy se po něm vrátíte a po rampě vystoupáte až k první odbočce kterou se dáte a jste na dalším mostě. Přejděte ho a přes střed na další most. Opět další rampy a první odbočkou jste u dalšího mostu (těch tady ale je) . Přejděte ho a ve středu najdete Bestiar. Nyní přeskočte naproti na zbytek mostu a chodbou se dostanete až ke světýlkům u kterých je lékárna. Seberte jí a vyskočte na plošinu nad vámi. Dojděte až na kraj a stočte se trochu doleva. Ve výskoku se chytněte žebříku nad vámi a přeručkujte až k otvoru. Zde se pusťte a znova chyťte na hraně chodby do které vlezte. Dostanete se k díře a zde se zavěšte a přeručkujte vpravo do další chodby kde je zlatá růže. Seberte jí a stejnou cestou nazpátek a dojděte až k místu odkad jste šikmo skákali na žebřík. Teď se, ale stočte úplně vlevo a skočte na rampo nahoře. Jistě jste se jí všimli když jste ručkovali po žebříku. Na rampě se otočte a skočte na další která je výš. Po ní se dostanete až nahoru a zde odbočíte doprava a sklouznete se o něco dolu. Při další cestě se dostanete do labyrintu kde pochopíte důvod světélek. Ty ván totiž ukážou cestu přes labyrint. Jednejte rychle v labyrintu se pohybuje nebezpečné zvíře. To že jste na konci poznáte podle toho že sjedete do velké místnosti kde je lékárna a pak vstupte do protější místnosti. Následuje intro a jste v další misi

Starý mlýn

Dejte se doleva přes díru a na křižovatce vpravo na planinu zde doporučuji postavit se co nejvíce nakraj, doprava, doplnit zdraví a hru uložit. Pak skočte na lano sjeďte co nejníže a otočte se tak aby jste viděli plošinu a rozhoupejte se. Skočte na plošinu seberte pochodeň a rychle zpátky do chodby. Dojděte až na křižovatku a zde rovně. Vpravo je lékárna a vlevo si připalte pochodeň a vraťte se na prostranství s lanem. Dejte se doleva a plazením se dostanete do jeskyně kde je první zlatá růže. Vraťte se nazpátek přeskočte přes propast a zaujměte polohu odkaď jste skákali poprvé na lano. Skočte a stočte se doleva kde vidíte mříž. Pořádným rozhoupáním se tam dostanete a ulomte si z mříže jeden kus. Opět se vraťte na výchozí postavení před lanem a skočte na něj. Natočte se na mříž a pak opatrně doprava. Vidíte tam chodbu a to je váš cíl. Trochu napravo se nad chodbou stýkají dvě šikmé stěny a sem se musíte trefit. Nepodaří se to asi na první pokus ale jde to. Přeručkujte trochu doleva a vlezte do chodby. Na konci je lékárna a na uzávěru Chalk. Teď se vraťte až tam kde začala tato mise. Dojděte až k hnědé desce na zemi a tam použijte Chalk. Následuje intro a po něm se dejte rovně a sjeďte do podzemí Dostanete se na louku a následuje další intro. Vydejte se k domu kde zmizeli postavy. Otočte se vpravo a proběhněte mezi domy k potoku který přeskočte a jděte dál. Jakmile vyjdete ven dejte se doleva. Vejděte do pravé chodby kde je snížený průchod a za ním lékárna. Doplňte zdraví na maximum a jděte k ohni. Zde musíte rychle přeběhnout oheň a skočit do vody. Doplňte zdraví a vylezte nazpátek pro zlatou růži. Přes vodu se dostanete do další chodby a opět přes vodu ven a jste u mlýna. Skočte do vody před vámi a u dna naleznete klec. Dejte se doleva a vyplavte pro vzduch. Pokračujte v prohledávání dna a až najdete zlato seberte vrchní peníz. Musíte to udělat když je hlídač daleko jinak to nestihnete. Po sebrání rychle ke kleci a na ní použijte sebraný peníz. Následuje intro a máte od obludy klid. Doplavte nazpátek ke zlaťákům a vplavte chodbou do středu mlýna. Vystupte po plošinách nahoru až ke kolu kterým šestkrát otočte (stále držte CTRL) a pak musíte rychle bez zastavení otočit se doleva a utíkat obloučkem doprava a dlouhým skokem skočit na tyč ve stěně. Pak klávesy pusťte a ladným saltem doskočíte na plošinu. Zde se stočte doprava a přeskočte šikmo na další plošinu. Rychle na čtyři a prolezte na levé straně pod zavírajícími dveřmi. Je to strašně o fous a tak musíte jednat rychle. Hned za dveřmi vás budou otravovat netopýři, ale to už nic není. Dojděte nakonec, ale nesklouzněte se dolu. Nad skluzavkou je totiž další chodba a na ní vyskočte a vytáhněte se dovnitř. Otočte se a před sebou uvidíte páku na kterou skočte a zatáhněte za ní. Následuje další intro a po něm se sklouzněte nazpátek do mlýna a pod vodou se dostanete ven. Dojděte k průchodu mezi mlýny, přeskočte kanál a u domu se dejte vlevo. Dostanete se k jezírkům a ty přebroďte. Na pravé straně po čase narazíte na kanál ve kterém je zezačátku vody po kolena a až teprve dál se dá plavat. Na konci se musíte potopit a plavte dlouhou chodbou. Na první odbočce vlevo odbočte a dostanete se ke zlaté růži. Vraťte se nazpátek a v místě kde vyplavete se dá napravo vylézt. Na konci vyskočte do vrchního patra a pokračujte až nakonec chodby a tam vylezte na plošinu. Octnete se nad údolím a prohlídněte si střechu. Otočte se vlevo a skočte postupně na kamennou plošinu, první střešní okno, rovina nad dveřmi a druhé střešní okno. Zde se stočte doprava a přeskočte na druhý dům. Zachytíte se za kraj a vytáhněte se nahoru k rozbitým dvířkům. Přezně se pozadu dostanete do místnosti kde zatočíte kolem a následuje intro a vlastně i konec této mise.

Mrakodrap

Třinácté poschodí

Dejte se vlevo a na konci pomocí zaměřovače roztřel mříž. Sehněte se a vlezte dovnitř. Najdete lékárničku a pokračujte dál až na křižovatku kde je laser. Stále se plazte a odbočte doleva a doplazte se k díře. Tu přeskočte až bude laser bezpečně za vámi. Na konci vlezte do pravé chodby a dostanete se do místnosti kde prohledejte police(najdete mimo jiné Hammer) a vraťte se nazpátek na rozcestí. Rozstřelte mříž a dostanete se k dalšímu laseru. Když odjede skočte do chodby a plazením se dejte doleva. Dojdete až do místnosti se zlatou růží. Seberte jí a vraťte se přes na začátek. U třetího laseru vás čeká překvapení. Místo jednoho jsou zde dva. Když se vrchní od vás vzdaluje začněte za ním utíkat a spodní přeskočte, rychle na čtyři a doplazte se až k žebříku. Počkejte až vrchní laser opět přejede a vylezte nahoru. Pokračujte chodbou a uvidíte v intru cíl vaší mise a okus dál seberte náboje. Dojdete až k mříži a rozstřelte zámek. Teď musíte rychle zamířit na hlavu protivníka a zastřelit ho. Vyskočte na spadlou ventilaci a zní do nahoru do další. Spadněte do první díry a rychle pryč jinak nestihnete utéct před výbuchem. Seberte lékárničku a po žebříku nahoru. V místnosti kde je vprostředku kovový žebřík vylezte do výklenku pro náboje a vraťte se k žebříku. Při lezení nahoru se vyhněte laseru a nahoře sestřelte na levé straně kryt s dírami. Otevře se otvor do ventilace a tak tam vlezte. Vlevo najdete náboje a napravo pokračujte až ke stráži kterou zlikvidujte zdálky zaměřovačem. Střela musí mířit na hlavu protože stráž má neprůstřelnou vestu. Pak slezte dolu a napravo na protější stěně je mříž kterou rozstřelte. Tím se dostanete do chodby a v místě kde se můžete postavit sestřelte mříž na samotném konci a pokračujte dál. Na pravé straně spatříte spící stráž. Připližte se k ní a zastřelte. Na stolku je karta kterou použijete na otevření dveří a v místnosti prohledejte regály. Vraťte se do chodby a přivolejte výtah a vyjeďte do 16 poschodí. Vystupte z výtahu a na pravé straně uvidíte dvě stráže. Zastřelte je a vydejte se opatrně do místa kde stáli. Chodí tam ještě jedna stráž a tu taky zlikvidujte. Pak se otočte a na druhé straně od výtahu použijte kartu na otevření dveří. Zbraň nechte zastrčenou a vstupte dovnitř. Vlevo vzadu je vědec, dojděte k němu a postavte se za něj. Otočte se a před sebou vidíte panel, který zmáčkněte a vraťte se do místa poslední přestřelky. Pokračujte chodbou dolu a vstupte do dveří vlevo. Dostanete se do místnosti kde je uprostřed konstrukce a na druhé straně vstup do další místnosti se skafandry. Postavte se na pravou stranu od muže a použijte tlačítko. Vyjede skafandr a zněj vypadne Access code disk. Seberte ho a výtahem se vraťte do 13 patra. Dejte se vpravo a za rohem použijte u ovládacího panelu disk. Tím se otevře ventilace a vy do ní vlezte. Dojde k výbuchu a vy rychle dojděte na rozcestí a zabočte vlevo. Na konci se otočte a připravte se ke skoku na tyč. Ta je chvílemi žhavá od výbuchů a mě se nepodařilo určit kdy je a kdy ne. Musíte to proto zjistit sami. Mě se zdá že po každém třetím větším výbuchu to jde. Při sjíždění dolu si všimněte že se za vámi objeví další chodba a do té skočte saltem vzad. V chodbě naleznete zlatou růži. Pak už jen skočte dolu a rychle pryč. Prolezte průlezem a dejte se krokem (zde se mi hra na chvíli zastavila a nešla ovládat) přes plošinu. Za rohem se podívejte do skladiště na pravé straně a naleznete Cloth. Vraťte se na chodbu a pokračujte dál za roh a nakonec plošiny a tam doprava po schodech dolu. Postavte se do rohu a zamiřte na stráž kterou vidíte. Rána do hlavy a máte čas se připravit na přibíhající stráž. Přejděte do protilehlého rohu a kartou si otevřete dveře do místnosti kde prohledejte skříně na pravé straně a najděte 2x Bottle of chloroform a rychle nazpátek. Dojděte ke dveřím na levé straně a otevřete je kartou. Chvíli potom co vejdete otevřou se další dveře a objeví se nepřítel na kterého platí opět jen kulka do hlavy. Na zemi zůstane Iris lab access disk. Za rohem ho použijte k otevření dveří a vejděte. U prosklené stěny se začněte plazit a to až k rohu. V okamžiku kdy se stráž otočí se rychle přemístěte za roh a do první chodby nalevo. Přichystejte si zbraň a v okamžiku kdy se stráž znovu objeví vystřelte. Tím se vám ale podařilo aktivovat kulomet na stropě a proto rychle vyběhněte a utíkejte doleva až za prosklenou stěnu. Vstupte do místnosti před vámi a rychle zastřelte muže který zde je. Jestli se mu podaří dřív se vzdát nezískáte zlatou růži. Střelba vyvolá poplach a přiběhnou stráže které zlikvidujte. Potom oběhněte skleněnou výplň a na konci vstupte do otevřených dveří na levé straně. Seběhněte dolu až k laseru. Pozor jsou zde ještě dvě stráže. Když je laser vpravo vběhněte do levé části a seberte zlatou růži. Pak se vraťte do chodba a naopak když je laser vlevo utíkejte do pravé chodby. Na prvním rozcestí někam odbočte a vyjděte po schodech nahoru do centra. Za dveřmi po pravé straně je páka za kterou musíte zatáhnout a tím vypnout ochranné pole. Pak začíná běh s časem. Utíkejte dolu po schodech a do místnosti kde jste je Iris a seberte ho a rychle pryč protějšími dveřmi. No a máte misi za sebou.

Útek s Iris

Před stupem do rentgenového koridoru odložte vlevo na poličku zbraň a vstupte. Rentgen vám ukáže kterou z dvou beden otevřít pro získání lékárničky a pokračujte dál na křižovatku kde se dejte vlevo. Na konci vpravo a stupte do otevřených dveří. Prohledejte místnost a najdete Bottle of chloroform. Vyjděte ven a dejte se vpravo a opět do prvních dveří vpravo kde najdete The cloth a spojte ho v inventáři s lahvičkou. Získáte perfektní uspávadlo které použijte na stráž. Z místnosti se dejte vpravo a krokem dojděte ke stráži kde uspávadlo použijete. Otočte se a prohledejte místnost trochu napravo. Vraťte se a dejte se chodbou rovně. Po levé ruce se vám otevřou dveře vy, ale vstupte až do druhých. Zde najdete opět lahvičku a ve třetí místnosti Restroom access card. Vraťte se chodbou až na konec a před sebou vidíte WC a na levé straně po vás terminál požaduje kód který je zjistíte při prohlédnutí karty. Tento kód navolte a vstupte do dveří. Na dámských toaletách najdete lékárničku a v první kabince na pánských skočte nahoru a chytněte se poklopu. Ten se otevře a vy vlezte opět do ventilace. Dojděte až k šachtě do které se spusťte a pokračujte dál až k výtahové šachtě. Zavěšte se a vydejte se směrem dolu. V momentě kdy Laura zůstane viset přeručkujte doprava a pusťte se. Zůstanete stát ve výklenku se zlatou růží. Seberte jí a přeskočte na zavěšenou plošinu naproti. Po řetězu vylezte nahoru a postavte se tak aby jste měli plošinu za sebou a udělejte salto vzad. Na pravé straně je tyč a na ní skočte a saltem se dostanete na další plošinu. Postavte se na kraj doprostřed a skočte na střechu výtahu a vytáhněte se nahoru. Zde přejděte na plošinu mezi výtahy a otočte se. Teď už můžete otevřít poklop, vlézt dovnitř a zmáčknou tlačítko. Dostanete se do 13 patra a při levé straně vystupte a po špičkách si přivolejte druhý výtah a nastupte. Doplňte zdraví a uložte pozici. Teď zmáčkněte tlačítko a vyjedete nahoru. Dveře se otevřou a chodba je plná stráží. Opět rychle tlačítko a výtah se dá do pohybu jenže ho střely poškodí a opět tlačítko k uvedení brzd. Výtah havaruje, ale Laura to přežije. Dveře se sice otevřou, ale nedá se projít. Vedle nich na levé straně se dá vylézt ke stropu a tam se vytáhněte nahoru. Otočte se a dojděte na kraj výtahu. Odtud skočte na tyč a dál na plošinu. Zde se zachytněte a vytáhněte se nahoru. Otočte se doprava a vylezte po žebříku nahoru. Těsně pod mříží na levé straně skočte saltem vzad na plošinu. Otočte se a dojděte až na konec. Zde se otočte doleva a skočte na tyč a saltem na další plošinu. Vylezte do ventilace a na konci se sklouzněte. Hned za rohem je v podlaze mříž a vy skočte na tyč nad vámi. Saltem se dostanete na další tyč a sledujte oheň z ventilace naproti. V okamžiku kdy nesálá doskočte na plošinu a odskočte dozadu mimo dosah ohně. Otočte se doleva a postavte se úplně na roh a skočte na protější stěnu kde je šachta. Za ní začíná lano a to přejděte, seberte láhev a sklouzněte se o několik pater dolu. Prolezte průlezem a zabočte doprava. Zmerčí vás stráž a začne střílet. Kličkováním doběhnete k akvárium a až ho stráž rozstřelí vběhněte dovnitř a seberte zlatou růži. Pak už jen rychle kolem automatu na pití pryč z dosahu stráže. Dostanete se k plošině a zde doplňte zdraví a připravte se na další cestu. Vyběhnete nahoru a rychle doleva se sklu. Zde jste před laserem v bezpečí. Otočte se do leva a rychle ke dveřím a před sklo. Na levé straně dveří vylezte nahoru a dostanete se na ochoz. Teď rychle po ochoze na protilehlou stranu kde je ve zdi tlačítko a to zmáčkněte. U hasícího přístroje se zastavte. Odstřelovač do něj střelí a otevře se výklenek se zlatou růží. Pak už jen dolu a do dveří. Na konci chodby přeskočte k akváriu a otočte se doprava. Stráž prostřelí akvárium a vy můžete jít zmáčknou tlačítko na otevření dveří a rychle do chodby a doleva. Zde jste v bezpečí a doplňte zdraví. Vejděte do dveří a jděte rovně. Dveře se za vámi zavřou a aktivují kameru. Mě se dařilo jít po špičkách k levému a pravému tlačítku a tím otevřít dveře. Kamera mě přitom nezaznamenala. V jiném případě se aktivuje kulomet a tomu není úniku. V momentě kdy se protivníci dostanou přes dveře už není nanic čas a vyběhněte ze dveří a na první odbočce zahněte doprava. Dostanete se do laboratoře a zní vlevo do místnosti se sedmi boxy které znáte ze začátku. V druhém boxu v řadě před vámi je Teleporter disk a v ostatních výbušnina. Vraťte se ke vstupu do laboratoře a na pravé straně je ovladač kam disk dejte. Ve středu místnosti do držáku umístěte Iris a teleport vás přenese na jiné místo. Otočte se doleva za sebe a tam najdete v podlaze díru a skočte do ní a pokračujte dokud nenarazíte po levé straně na mříže přes které se podívejte jak přichází stráž. Vtom momentě se vydejte na další cestu. Pokračujte chodbou, seskočte a otočte se vlevo. Prolezte po čtyřech a běžte ke stráži. Proběhněte kolem ní do chodby a dveře se za vámi zavřou. Stráž k vám nemůže a je klid. Toto je trochu divné řešení a existuje i jiné správné, ale toto je jednoduší. Nahoře odbočte doleva a přes bedny k lékárně a vraťte se. Na pravém sloupu z druhé strany je tlačítko a po jeho stlačení se otevře ventilace na pravé straně. Cesta vede až do vestibulu kde jste odložili zbraň a tu si vezměte. Přeběhněte rentgenovou chodbu (teď už je klid) a zabočte vlevo a vpravo. U dveří na pravé straně je hasičák a ten rozstřelte a tím se ocitáte před poslední misí celé hry.

Červený poplach

Stojíte na požárním schodišti a vpravo nahoře je stráž kterou střelte do hlavy. Pak se vydejte na cestu nahoru. V místě kde pod vámi propadne schodiště se zavěšte a vlezte vlevo do výklenku kde je zlatá růže. Seskočte dolu na schodiště a projděte si to ještě jednou. V místě kde je na plošině oheň se těsně předtím než se schodiště propadne skočte a prokopněte zeď před vámi. Vlezte dovnitř a dostanete se pod stráž. Vpravo vidíte madlo a zatažením otevřete poklop. Pak zastřelte stráž a nebo vylezte u zdi nahoru a pak zastřelte stráž. Nahoře se jděte podívat k bednám kde jsou náboje a Grappling gun ammo. V chodbě napravo je ventil a do něj střelte. Unikající pára ukáže lasery . Ty chvílemi nejsou aktivní a tak dojděte až k nim a kdykoliv zmizí udělejte krok a tak postupujte až na konec. Tam se podívejte co je na bednách a dejte se k výtahu. Pozor aby vás nepřekvapila stráž a sjeďte dolu. Zastřelte stráž a vběhnete do dveří nalevo. Stlačte tlačítko a objeví se střelnice. Musíte sestřelit pět terčů než dojedou dopředu a pak se rychle rozhodněte. V případě že chcete zlatou růži přeběhněte do dveří druhé střelnice (je vidět z výtahu) a zde máte stejný úkol. Cílů je ale víc a je to náročné. Po splnění utíkejte ven a chodbou rychle do leva kde je růže a náboje. Další cesta je stejná ať si jdete pro růži nebo ne. Na chodbě jsou otevřený dveře do zázemí střelnice a tam na zemi náboje a za zelenými lasery je Grappling gun. Po sebrání se rychle otočte a zastřelte stráž. Pak se dejte naproti doleva a na pultu najdete náboje Grapplin gun ammo a vejděte do skladiště. Za bednami je stráž a pak vylezte na nejvyšší bednu kde jsou náboje. Z bedny níž vystřelte Grappling gum na mříž ve stropě a z bedny skočte na lano. Rozhoupejte se a skočte na stěnu kde jsou dveře kterými jste vešli. Zůstanete vyset a přeručkujte doprava do výklenku a sjeďte dolu a rychle se schovejte do boční chodby a připravte zbraň. Objeví se dvě stráže které střelte do hlavy a vydejte se k výtahu a použijte ho. Po vystoupení pokračujte dopředu a projděte mezi lasery a skočte do díry kterou jste přišli a dostaňte se na známé požární schodiště. Nad vámi jsou zbytky schodiště a na něj vystřel Grappling gun a pomocí lana se přeneste na druhou stranu. Zde je však sešup a přímo do ohně a proto na poslední chvíli oheň přeskočte a vytáhněte se na zeď. Chodbou prolezete až do skladiště kde se dostaň rovnou na bednu vpravo a jednou střelou zlikviduj stráž dole a u dveří kde je lékárnička zmáčkni tlačítko. Otevřou se dveře a vyjdi ven. Dejte se doprava a výtahem dolu. Jakmile vystoupíte a uděláte pár kroků spustí se ze stropu dva vojáci a ty zlikvidujte. Dojděte ke dveřím a postavte se zády k panelu na pravé straně. Rozběhem a odrazem na hraně schodu skočíte na lano a s jeho pomocí na bedny. Poklop nad vámi by se měl nechat otevřít ale já jím prolez bez sebemenších problémů a ve ventilaci jděte dokud se pod vámi nepropadne podlaha a nedojdete do místnosti s laserovými paprsky. Zde zatočte dvakrát vpravo a dostanete se k průlezu kterým se dostanete až k mříži která se před vámi otevře. Seskočte doprava dolu na bednu a pak na zem kde seberete lékárnu a rychle nazpátek na bednu. Zde jsou náboje a ty seberte (budete jich hodně potřebovat). Mezitím nás nepřítel jistě již zaregistroval a nedá vám pokoj. Je naštěstí neohrabanej a tak se stále pohybujte. Na bedně co nejrychleji namiřte na kolo v potrubí a střelte. Do místnosti začne téct voda. Pak už se zaměřte na nepřítele a palte stou největší kadencí (Rapid mode). Dojdou-li vám náboje objeví se naštěstí na bedně nové. Hlídejte si i zdraví a postupně si ho obnovujte. Boj bude dlouhý a naštěstí vám pomůže voda která s kombinací s elektrikou kterou je robot ovládán dokoná dílo zkázy. Po souboji se stočte proti ventilaci a pak se natočte trochu vpravo a pomocí skoku a šipky vpřed (nedržte CTRL) skočte na nižší část ventilace. Ihned pusťte klávesu vpřed a nechte Lauru samotnou skákat. Dostanete se až na rovnou plochu ventilace nahoře. V rohu slezte na plošinu a seberte Grappling hood gun ammo a vylezte na další ventilaci a vystřelte Grappling na mříž uprostřed stropu. Pak se postavte až na kraj a udělejte krok dozadu. To by mělo bít správné místo ke skoku na lano a následně do ventilace před vámi. Zde si hru uložte a zatáhněte za páku. Přes lano se dostaňte až dolu kde seberete Key bit a pak známou cestou nahoru k páce. Znovu pustíte vodu a přes lano přeskočíte na vzduchotechniku kde se spustíte dovnitř. Dostanete se až do haly přes kterou musíte přeběhnout. Vypadá to jednoduše, ale zprava střílí vrtulník a v podlaze jsou prohlubně. První přeskočte a do druhé spadněte a rychle na čtyři. Vlevo je průlez a tam lékárnička. Vraťte se a rychle doleva kde jste před helikoptérou kryti. Vylezte nahoru a pokračujte v cestě až nakonec kde doleva. V této hale musíte přeskočit pult a za ním v rohu je tlačítko. Zmáčkněte ho a rychle nazpátek do předsálí. Zde na vás číhá nepřítel, ale nezdržujte se a rychle přes další halu. Na konci nesmíte rovně jsou tam lasery, ale zahněte doprava. Jděte dál a na první odbočce se dejte doleva dolu. Až nad sebou uslyšíte kroky zatáhněte za páku a tím uzavřete nepřítele mezi dveřmi. Vyběhněte nahoru a dejte se vlevo a na křižovatce opět vlevo. Je zde plyn a proto na všechny čtyři a neublíží Vám. Po čtyřech dojděte až k bedně a tady doleva a v další místnosti vlezte na pravé straně do výklenku kde je poslední zlatá růže. Pak už jen na bednu a zatáhnout za páku. Dlouho se nezdržujte a rychle dolu na čtyři. Dojděte ke dveřím a postavte se Laura zatají dech a vy rychle přeběhněte přes další místnost kde jsou stráže a v další se dáte doprava kde přes sklo vidíte nepřítele. Na bedně je páka za kterou zatáhněte a je po nepříteli. Vraťte páku a dojděte si dolu k páce kterou jste uzavřeli nepřítele v místnosti. Zatáhněte za ní a jděte si do místnosti nad sebou druhou půlku Key bit a skombinujte je spolu. Vraťte se na křižovatku s lasery a dejte se vpravo. Mezi dveřmi vylezte nahoru a zde se otočte. Přeskočte na druhou stranu a stropem dál do místnosti kde jste měl přestřelku z vojáky kteří se spustili ze stropu. Rychle ke dveří které otevřete klíčem a jste na svobodě.


TR 5 návod 1. část

17. dubna 2009 v 12:58 | Terka |  NávodŘím

Ulice Říma

Úvodní sexe je zde proto aby jste se naučily ovládat pohyb a pochopily jaké klávesy použít. Dejte se hned první odbočkou do leva "opera backstage" a dostanete se do zákulisí kde stojí vysokozdvižný vozík. Dojděte až k němu a pomocí klávesy UP+CTRL na něj vylezte. Dejte se do leva a stejným způsobem vylezte na ochoz. Po něm se dostanete k místu které je přerušené a pomocí kláves UP+Alt se dostanete na druhou stranu a přejděte do další místnosti, kde se naučíte skákat šikmo. Klávesy jsou stejné jen směr skoků se musí pečlivě nasměrovat. Za trubkovou konstrukcí se dejte doprava do další místnosti kde si natrénujete dlouhý skok. Doporučuji si hru nahrát a vyzkoušet oba způsoby překonání této překážky. První je dlouhý skok pomocí UP+Alt a v druhé fázi skoku Ctrl. A druhý způsob je skočit dolu na bednu a podle toho jak se postavíte kombinace stejných kláves. Pokračujte dál a zde se naučíte skákat do boku. Postavte se levým bokem od díry a stlačte šipku a Alt. Laura vám předvede parádní salto a máte další cestu volnou. Dostanete se nazpátek do místnosti s kulisami a nad vámi je kovová konstrukce po které se dá přeručkovat na druhou stranu. Pomocí Alt+Ctrl se zavěsíte a šipkami přeručkujete na druhou stranu. Nesmíte přitom pustit Ctrl jinak se octnete na zemi. U zdi se pusťte a u dveří je řebřík po kterém vylezte nahoru a doprava přes roh na ochoz. Stále musíte držet CTRL a šipkami určujete směr lezení. Na ochozu si prozatím nevšímejte průlezu, ale skočte na konstrukci po které jste ručkovaly a na jejím konci naleznete světlici a lékárničku. Tyto věci seberete pomocí klávesy Ctrl a přeskočte na nižší konstrukci kde je malá lékárnička a vraťte se přes hlavní konstrukci na plošinu k průlezu do větrací šachty. Pomocí klávesy na lezení (asi >) se Laura sehne a začne se plazit až na konec kde seskočí dolu a octnete se na ochozu v první začáteční místnosti. Zde je u dveří páka za kterou zatáhnete pomocí Ctrl a ty se otevřou. Za dveřmi se dejte doleva a jdete rovně až k dalším schodům kterým se vyhněte vlevo až dojdete k bednám na které vyskočte a přes ně se dostanete na ochoz kde je bazén. Plavání se provádí pomocí Alt a směr šipkami. Pozor pod vodou vám dochází dech a tak se nezapomeňte vždy po čase nadechnout. Z tohoto bazénu je jen jedna cesta a tou se dostanete do další místnosti kde se nadechnete a pokračujete další cestou která je na dně u místa kudy jste vpluli do jiné části až se dostanete k místu kde se dá vylézt a najdete zde hodně potřebných věcí. Vraťte se o jednu místnost zpět a vylezte z vody. Dostanete se d chodby kde jděte vlevo do místnosti s lanem. Postavte se přímo proti lanu pomocí úkroků a stlačte klávesu Ctrl a šipkou se vydejte vpřed. Rovnováhu udržujte pomocí bočních kláves až se dostanete na konec lana. Z ochozu seskákejte dolu a mezi bednami vstoupíte do skladu kde v zaplněných regálech určitě najdete něco užitečného a naopak s prázdnými lze pohnout pomocí Ctrl a šipky vpřed.. Nezapomeňte nato že regály jsou dva a za jedním je cesta dál. Dostanete se do tajné místnosti kde se skrývá první Zlatá růže. Vraťte se k lanu a po bednách se dostaňte nahoru a pokračujte chodbou rovně a prohledávejte postupně regály. Na konci jsou dveře které otevřete pomocí páky a přeskočíte mezeru a slezete po bednách dolu. Asi se ani moc nedivíte že jste v místnosti s ještěrkou kde jste začínaly a odtud cestu ven znáte. V této části jste získaly jednu růži a co je hlavní naučili jste se ovládání hry. V další části již nebudu vždy popisovat co se kde dá najít a proto nezapomeňte prohledat zákoutí a různé místa kde by mohly být velepotřebné věci. Vydejte se od opery a první cestou vpravo se dostanete k náměstí. Před vstupem se zastavte a vyčkejte příchodu psa kterého sestřelte. Na náměstí se dejte vpravo a na konci cesty strčte ruku do pusy kruhového boha a tím otevřete mříž na jiném místě. Vraťte se na náměstí a dejte se vlevo a na křižovatce vpravo do nízkého průchodu. A nalevo po schodech dolu. Zde se otevřela ona místnost a tím se dostane k další puse kruhového boha a strčte do něj ruku. Bude vás to stát něco zdraví, ale díky tomu se nad schody vysunuly dlaždice a pomocí jich se dostanete na ochoz domu. Skočte si pro lékárničku (kdepak asi je) a vydejte se jedinou cestou nahoru kolem červených sedaček a židlí. Pokochejte se pohledem na náměstí a seskočte do protější chodby. Zde je na pravé straně okno (jestlipak se dá rozbít) a dejte se vlevo po schodech (hele další okny) dolu kde je opět pes. Stojíte na nádvoří a že by nešli některé dveře otevřít. Ale jdou a co to tady je? Pak si dojděte otevřít mříž na konci chodby pomocí páky a vraťte se ke schodům. Rozstřelte okno na pravé straně a přeskočte na druhou stranu. Podívejte se nejprve do chodby do leva kde najdete klíč a pak pokračujte rovně až se opět dostanete k pěknému výhledu na náměstí. Přeskočte zábradlí a dostaňte se k bráně kde použijete klíč. Brána se sama otevře a vy můžete vejít dovnitř. Na nádvoří vás čeká překvapení. Ještě že je zde i lékárnička. Přejděte nádvoří a dejte se do leva kde naleznete Garden klíč. Vraťte se a dejte se na druhou stranu a dostanete se do prvního patra. Je tu opět ten zákeřný střelec a proto ani chvilku neváhejte. Po laně se pak vydejte na druhou stranu a seskočte dolu do ulice. Otevřete pákou bránu, ale nevcházejte. Vraťte se a vydejte se cestou vlevo. Dostanete se po schodech k domu kde leží revolver a pak dál až k dalším dveřím které otevřete. Naleznete zaměřovač který v inventáři smontujte s revolverem a s jejich pomocí rozstřelíte zámek (dá se to provést s jedním výstřelem). Za dveřmi najdete druhá Garden klíč. Objeví se odporné krysy a tak před nimi raději utečte a seběhněte po schodech až na konec kde se dáte do leva a objevíte se u dvou palem kde na stranách obrovské mříže jsou zámky pro naše dva klíče. Jestli jste čekaly že se otevře velká mříž jste na omylu. Otevřela se pouze malá branka po straně. Vraťte se tedy a vstupte do zahrady. Laura sama umístí Merkur kámen (máte ho od začátku hry) a následuje další intro. Rozhlídněte se po zahradě a vydejte se pravou cestou vedle chrámu dračích hlav. Cesta vede vzhůru až na prostranství se zvonem. Zde pomocí zaměřovače střelte do zvonu (vytáhněte zbraň a pomocí 0 na numerické klávesnici). Pak si skočte pod zvon pro potřebné věci a podívejte se doleva kde se výstřelem do zvonu otevřel nový průchod. Postavte se až na jeho kraj a mohutným skokem se přeneste na druhou stranu. Dotěrných netopýrů se asi nezbavíte a tak vám opět ubude trochu zdraví. Musíte, ale strčit ruku do tlamy kruhového boha a tak se nedá nic dělat. Vraťte se nazpátek ke zvonu a vylezte na kamennou zeď (je vedle průchodu kterým jste se vrátily) a jděte až na její konec a přeskočte na červenou střechu a zní do věže. Zde seberte co se dá a stejnou cestou se vraťte. Pokračujte až do zahrady a branou ven do uličky kde jste našli revolver. Pod schody je malá místnost která byla zavřená dřevěnými vrátky a teď je otevřená. No a máme druhou zlatou růži. Vraťte se k chrámu se zvonem a zjistíte že vchod je již otevřen. Vstupte do chrámu a na oltáři jsou dva černí ptáci. Dejte se levou cestou a na jejím konci zatáhněte za páku. Tím se z jednoho havrana stane holubice a dá se sní otočit. Teď se vydejte pravou cestou až nahoru k beranidlu. Předním se sehněte a po čtyřech při levé straně se dostanete až na kraj kde se otočte a pomalu couvejte až zůstanete vyset na ochozu. Přeručkujte doprava až nakonec a vytáhněte se nahoru a jste u další páky jejíž pomocí změníte druhého ptáka. Teď již se dá otočit i sním a potom se vydejte ven z chrámu a doprava přeskočte uličku a jste opět u kruhového boha kde se nacházejí dvě tajné místnosti a v ruce třímáte poslední zlatou růži. Vraťte se ke k dvěma palmám před chrámem se zvonem a uvidíte otevřenou chodbu na jejímž konci je symbol Saturnu který seberte. Při východu se spustí intro během kterého Lauře se berou simbol Saturna, ale vše dobře dopadne a Laura pokračuje dál.

Trajanské náměstí

Podívejte se do obou místností po straně a rozstřelte bedny kde naleznete mimo jiné páčidlo které použijete na zaplechované dveře na pravé straně na konci ulice. Postavte se před stěnou na levé straně a použijte páčidlo. Dostanete se do místnosti ze které vede jediná cesta a to po laně z nejvyšší bedny. (copak je asi v bedně a na parapetu okna). Přejděte lano a přes rozpadlou podlahu se dostanete na lávku. Na jejím konci se na pravé straně přes střechu dostanete na další lávku. Napravo je výklenek s náboji (nutný rozběh) a nalevo pokračuje v cestě. Spadnete na malý ochoz a dál až dolu. Seberte pár věcí a vyskočte na ochoz. A pokračujte v původní cestě. Krátké intro vás zasvětí do dalšího děje. Ocitnete se v blízkosti haly se sloupy a na třetí na levé se dá vylézt až nahoru a přes roh doleva. Zde se pusťte a jste na ochozu ze které skočte doleva na čtvrtý ochoz a přes plošinku se dostanete do místnosti s lanem. Za něj 3x zatáhněte a vraťte se na třetí ochoz. Teď se vydejte přes výklenek na druhý ochoz a znej do místnosti s lanem. Teď stačí zatáhnout jen jednou a intro vás informuje o tom jak se celý mechanismus dal do pohybu. Dostaňte se dolu do haly a vraťte se do místa kde tato mise začala. V zemi se otevřela díra kterou se dostanete do kobky kde mimo jiné je opět první zlatá růže. Vraťte se do haly a vejděte do místnosti kde bylo kamenné kolo. To mimo jiné odkrylo vchod k soše, ale na levé straně bliká světlo z místnosti se zlatou mincí a tu pomocí páčidla získejte a teď již se konečně vydejte k soše. Zlaťák perfektně pasuje do podstavce a díky tomu se otevře brána v hlavní hale a tak rychle k ní. Za ní se dejte doleva a skočte do bazénu. Na druhé straně vylezte a vstupte do chodby kterou se dostanete k soupeři. Jeho oči jsou smrtící a tak je rychle pomocí zaměřovače zničte. To nedokážete z tohoto místa, ale musíte se někde schovat. Seskočte dolu, otočte se a rychle se schovejte za sloup. Teď asi vyletěli první smrtící paprsky. Chvíli počkejte a přesuňte se za malou zídku. Budete-li stát těsně u ní nejste vidět a vy přitom v klidu můžete zamířit a oči zničit. V troskách zůstal symbol Marsu a i v okolí něco je. Přejdete do vedlejší místnosti a vytáhněte se na konstrukci u stropu a zní přeskočte na čerpadlo. Naleznete zde druhou zlatou růži. Teď se vraťte nazpátek k místu odkad jste střílely a otevřete poklop. (z místa kde je tmavší a pozor ať na něm nestojíte). Skočte do podzemí a dostanete se k vodě. Uprostřed dole je točící se vrtule a hned nad ní nalevo proplavete k místnosti s kolem které pomocí páčidla získáte. Vraťte se k čerpadlu kolo nasaďte a otočte sním. V podzemí zjistíte že vrtule teď stojí a proto můžete doplavat až k ní. Je zde chodba do které vplavte a držte se dále vpravo dokud nenarazíte na další vrtule které vás nasměrují opět doprava a tam rychle nahoru a jste opět na vzduchu. Zde vás čeká další čerpadlo a pomocí kohoutku zastavíte obě vrtule které vás nahnaly sem. Teď už ale stojí a tak se k nim vraťte a dejte se doprava. Pospíchejte vzduchu je málo a cesta daleká. Když se konečně dostanete na břeh zavře se za vámi mříž a na zemi se povaluje brokovnice. Neváhejte bude se hodit čeká vás známý gladiátor. Jeho meč a blesky jsou nebezpečné, ale pohyb trošku těžkopádný. Jedna rada nezůstávejte na místě a máte vyhráno. Po jeho zabití krátké intro a na podstavci doplníte zásoby. Oknem ven a dejte se doleva. Tady to znáte. Za mříží opět doleva až nakonec kde je otevřený dvorek a vněm třetí zlatá růže. Vraťte se k místu kde jste seskočily z okna a skočte do vody. Dejte se doleva kde najdete symbol Venuše a vyplavte nahoru ve velké známé zahradě. Zde si rychle změňte zbraň na revolver a s protivníkem se moc nebabrejte. Je to ale pouze začátek. Po intru doběhněte za chrám a tam doplňte zdraví a do brokovnice nabijte modré náboje. Vraťte se před chrám a otoč se. Pamatujte si že draci jsou zranitelní jen když nechrlí oheň a dá se před nimi uhýbat snad jen salty doleva a doprava na celou délku zahrady. Po jejich smrti umístěte poslední dva symboly a chrám se otevře. Přeskákejte až k artefaktu a v momentě kdy si myslíte že máte vyhráno zem se pod vámi propadne a máte před sebou další část.

Koloseum

Procházíš chodbou a na pravé straně hlídej výklenek s kruhem. Zde se dá zatlačit a máte první zlatou růži této úrovně. Pokračujte co nejrychleji dál chodbou a těsně před koncem než se propadne podlaha skočte. Zůstaňte vyset na hraně a přeručkujte doleva kde je výklenek a přes něj se dostanete do komory kde stlačíte tlačítko. Stejnou cestou se vraťte a vstupte do místnosti kde se dejte doprava až nakonec a pak dolu. Sjedete do místnosti se lvem a zde stlačte na levé straně tlačítko. Objeví se druhý lev a i toho zlikvidujte. Vydejte se přes jeho kobku a na konci vylezte nahoru. Zde mezi svícny naleznete první část drahokam (Gemston) který seberte a opusťte dveřmi místnost. V následujících místnostech vás čeká malé překvapení a v první ve výklenku seberte lékarničku a v druhé náboje a zatlačte na vyčnívající kámen. Pokračujte dál po šikminách nahoru a na rozcestí odbočte doprava opět šikmo nahoru. Připravte si zbraně protože nepřátelé jsou dva najednou, ale nález v d zadní části stojí zato. Tato zbraň se jistě hodí. Vraťte se na rozcestí a vstupte do velké ozářené jeskyně a dojděte ke až do středu. Na levé straně se spusťte dolu na chodník a vytáhněte se na kvádr kde je zavěšené lano. Postavte se k lanu tak aby jste měly plošinu po levé ruce a třikrát za něj zatáhněte. Na plošině vyjede pilíř z druhou částí drahokamu. Teď musíte rychle (každý pád i z malé výšky znamená ztrátu času) natočte se trochu doprava a seběhněte ze schodů, těsně dole skočte na plošinu a zní na další a pak dlouhým skokem se zavěsíte na ochoz (až sem musí být pohyb plynulý bez sebemenšího zastavení). Vytáhněte se na ochoz, dejte se vlevo a skočte na plošinu. Zde se opět vytáhněte a drahokam je váš. Dejte se doprava kde se před vámi otevřou dveře a dostanete se do chodby, ale je tu opět propadlo a následuje další intro. Po něm se spusťte na hranu a přeručkujte vpravo až na konec a zde se vytáhněte do výklenku a jste znova v jeskyni s lanem. Dostaňte se až k propadlu a díru přeskočte a zde naleznete druhou zlatou růži. Skočte znova do propadla a sjeďte na známé místo odtud doprava cestou nahoru kterou se dostanete do komnaty s erbem. V inventáři smontujte drahokam a ten umístěte do erbu. Podlaha pod vámi se začne propadat a proto neváhejte a udělejte dvě salta vzad. Zůstanete stát na plošině a zní skočíte dopředu na ochoz kde zůstaňte vyset a přeručkujte co nejvíce doleva a na konci se pusťte. Jediná cesta vede přes kobku a pomocí kvádru nahoru do Kolosea. Po mrtvém gladiátoru zůstane na zemi klíč a odemkněte velké modré dveře. Čeká vás strašný nepřítel a střílejte s čím se dá. V místě kde socha ožila zůstala díra v které najdete klič a smím odemknete dveře v tomto sále. Za nimi je sešup dolu a skončíte na plošině. Přeskočte doleva na další plošiny a na konci podlezte do místnosti kde je třetí zlatá růže. Vraťte se na první plošinu a zde pomocí páčidla vyndejte poslední artefakt a vaše mise v Římě je u konce.

Rusko

Základna

Vydejte se dlouhou chodbou dolu až dojdete do skladiště které přeběhnete a mírně vlevo je kovová skříň a v ní klíč. Otočte se a přeběhněte opět přes celé skladiště a mírně vpravo naleznete dveře do kterých klíč pasuje. Ve skladišti se moc nezdržujte na jednom místě jinak vám spadne na hlavu závaží. Otevřenými dveřmi se dostaneš až do velína kde jsou stráže a na zemi se povaluje Swipe cart a i skříň v levé části něco poskytne. Vrať se ke skříni kde jsi našel klíč a od ní na pravé straně jsou dveře které se dají otevřít nalezenou kartou. Otevřete je a vyběhněte nahoru na ochoz s rozbitým zábradlím. Dojděte za roh a přes zábradlí si prohlídněte co vás čeká. Přes celou halu je vidět místo kam se musíte dostat. Vraťte se a přeskočte mezerou mezi zábradlí ne bednu před vámi. Otočte se vpravo a vylezte na vyšší bednu a skočte mírně vpravo, zde se otočte doleva a přeskočte mezeru a opět vpravo na nejvyšší. Před vámi vpravo je cíl vaší cesty a poslední sestava beden. Skočte na ní, vylezte na vrchní a dlouhým skokem se přeneste do místa kde chybí opět zábradlí. Doporučuji si hru při každým podařeným skoku nahrát. Celá část je totiž stížená tím že na vás rusák pouští drapák a je velmi obratný. Na ochozu se dejte jedinou možnou cestou až ke dveřím které otevřete tlačítkem vedle nich. Následuje intro a vy pak prohledejte obě skříně a vyjděte ven druhými dveřmi. Vraťte se dolu do skladiště a dejte se doprava až ke dveřím pod řídící centrum. Dveře otevřete kartou a připravte si zbraně. Chodba je neprůchodná, ale na pravé straně je porušený kryt a do něj při výskoku střelte. Poklop odpadne a vy za ním naleznete první zlatou růži. Vraťte se do skladiště a dejte se k vratům které Laura v intru otevřela a vydejte se po kolejích. Po zlikvidování stráži se dostanete k dalším vratům kde odbočíte doleva a jste venku. Vlevo je zavěšená bedna a na ní se dostanete přes tu na vagóně a zní na bedny u zdi. Úplně na nejvyšší je druhá zlatá růže. Seskákejte dolu a vlevo si otevřete dveře k transformátoru. Stráž kterou zlikvidujte má u sebe klíč a ten si nezapomeňte sebrat. Prohlídněte si ze zadu transformátor a zjistíte že vněm chybí jedna pojistka. Vraťte se na rozcestí kde jste zabily dvě stráže a teď se dejte na druhou stranu. Vyběhněte až nahoru a odemkněte si dveře. Následuje intro a po něm se dejte doprava přes obě díry a na konci ochozu seberte zaměřovač a náboje. Spusťte se dolu a najděte dveře které se dají otevřít kartou. Dojděte do sprchy a po zabití psa to zde pořádně prohledejte. Musíte hlavně najít pojistku (žlutá Fuse) a zbraň. Ve sprše je v pravém rohu poklop který otevřete v skočte do vody. Ve vodě se držte vpravo a pospíchejte protože cesta je dlouhá. Na konci vás však čeká třetí zlatá růže. Vraťte se stejnou cestou a sprchy opusťte dveřmi které otevřete pomocí tlačítka. Vydejte se do místnosti s transformátorem kde chyběla pověstná pojistka kterou jste našli ve skříňce. Po cestě vás budou otravovat odstřelovači, ale já si jich nevšímal a nic se moc nestalo. Zasuňte pojistku a zlikvidujte psa který přiběhne. Teď je čas na dva odstřelovače kteří číhají na sebemenší pohyb. Jeden je těsně nad vámi a druhý v okně proti ponorce. Sejměte je zaměřovačem a vraťte se k transformátoru a vstupte do výklenku s tlačítkem které zmáčkněte a tím dáte do pohybu jeřáb. Bedna se dostane blíž k ponorce a vy se na ní přes bednu na vagóne dostanete a pak hurá na ponorku.

Ponorka

Následuje intro ve kterém Lauru Rusové zajmou. Po skončení intra se dejte mezi regály vlevo a na boku pravého odlomte železnou tyč (je taková pošramocená). Zahněte doprava a tyčí uvolněte ventilaci a jděte dál. Na konci cesty u druhého ventilátoru je na levé straně žebřík po kterém vylezte až nahoru a dejte se vlevo dokud nedojdete k hluboké šachtě. Tak slezte do spodní části a po levé ruce se objeví šachta kde se skrývá první zlatá růže. Vylezte nahoru druhou stěnou než kterou jste slezli dolu a pokračujte v původním směru. U ventilátoru opět na levé straně po žebříku nahoru a dostanete se k další šachtě kde visí ze stropu kabely. Opatrně se spusťte na hranu a přeručkujte doleva (prostřední chodba) a na konci naleznete poklop v podlaze který otevřete. Dole prohledejte nábytek a mimo jiné naleznete baterii (Battery [-] ) a vraťte se nahoru k šachtě a přeručkujte do poslední chodby. U ventilátoru opět po žebříku nahoru a při plazení chodbou následuje intro. Po něm pokračujte dál stále dolu až k poklopu který jde otevřít. Jím se dostanete do kuchyně kde musíte postupovat velmi opatrně. Kuchař je zabrán do vaření a tak po špičkách (Shift+šipka) k němu dojděte a použijte páčidlo. Po kuchaři zbude klíč a ten použijte na dveře po pravé straně (ne u telefonu). Ve skladišti naleznete další klíč a pistole. Druhým klíčem otevřete dveře u telefonu a stoupíte do jídelny kde si dejte pozor. Další stráž je na záchodě vpavo a jestli chcete náboje jděte se tam podívat. Opusťte jídelnu levým východem a odbočte vlevo. Za rohem se objeví další stráž a na křižovatce (T) odbočte vpravo a zatočte kolem na středu dveří. Jděte až k žebříku, po něm nahoru a chodbou až do skladiště kde bude další přestřelka. Po ní na zemi zůstane brokovnice a tak si jí vezměte (mě zůstala na bedně). Na pravé straně je bedna která se dá otevřít páčidlem a získáte druhou zlatou růži. Prohledejte vršky beden a musíte najít mimo jiné i Aqualung. Vraťte se do jídelny a vpravo od televize otevřete kolem dveře. První odbočkou se dejte doprava a zlikvidujte stráž. Nábytek vás asi zklame protože nic nenajdete a tak vylezte na bednu. Na levé straně vyskočte nahoru a nadhoďte poklop. Pak už se jen vytáhněte nahoru a jděte dál. Na konci vás opět čeká poklop který se dá otevřít. Předním ale vylezte šachtou nahoru kde se skrývá třetí zlatá růže. Vraťte se k poklopu a skočte do skladiště které je ale hlídané. Prohledejte nábytek a najdete Battery [+]. Teď už je můžete v inventáři zmontovat. Chodba vás dovede až k šachtě do které skočte. Vydejte se jedinou cestou a zabijte stráž. Na jejím místě najdete náboje a na křižovatce se dejte doleva (copak je asi rovně, nepřipadá Vám to známé?). Otevřete dveře vlevo a přeběhněte místnost s torpédy a po žebříku nahoru a zde vpravo kde jsou další dveře z kolem. Po stráži zůstane Suit console a vraťte se na chodbu kde se dáte doprava a opět doprava. (tady je stráž snad všude). Vraťte se a otevřete místnost naproti. Na levé straně je skafandr. Stoupněte si před něj (před horní část) a zmontujte Suit Console s Aqualungem a potom použijte baterii. Následné intro vás přenese mimo ponorku.

Mořské dno

Mořské dno je zákeřné vtom že se můžete pohybovat více směry. Dejte si tedy pozor kde jste a snažte si určit aspoň nějaké orientační body i když jich tady je velmi málo. Hned po začátku se za rostlinami dejte průrvou doprava a pokračujte podél stěny na pravé straně mírně doleva. Ve středu na levé straně číhá ponorka, ale je neohrabaná a dá se jí uniknout. Za chvíli uvidíte při dně vchod do chodby a v ní najdete první a tím i poslední zlatou růži této mise. Vraťte se stejnou cestou na výchozí pozici a seberte sílu na druhou část. Tentokráte se za rostlinami dáte vlevo. Opět se držte tak aby jste měli stěnu po pravé straně, až se dostanete t průrvě mezi skálou. Je pravidelná a jasně vytvořená lidskou rukou. V tomto kanálu jste před ponorkou v bezpečí. Na jejím konci vyplavete do prostoru kde ve středu je kráter do kterého vplujte. Cesta dál není komplikovaná, ale dobře si jí pamatujte. Tak se dostanete až k Spear of Destiny. Jakmile budete v bezpečí v podzemí doplňte si zdraví a plujte dál dokud nezačne intro. Po jeho skončení hru ihned uložte. Laura má totiž poškozen skafandr a cesta nazpátek je dlouhá. Nesmíte se nikde zaseknout a co nejrychleji doplavte k ponorce. Po vyplavání se objeví intro a jste v příběhu a kousek dál

V potopené ponorce

Otočte se a na konci chodby slezte dolu. Dostanete se k torpedům kde na vás číhají dvě stráže a po obou zůstanou na zemi náboje. Dejte se doprava a na konci po žebříku nahoru kde zahnete doprava. Jak jste už možná zjistili v kuchyni s kuchařem není ani Laura odolná proti ohni a tak tuto část přeskákejte, aby jste byli s ohněm co nejméně v kontaktu. Pokračujte dále rovně do jídelny kde se ale dotýkají kabely vody a tak se musíte pohybovat přes stoly. K nim se snažte dostat protože v jejich blízkosti je východ kam se musíte dostat. Na rozcestí se dejte doprava a dostanete se do skladiště kde je stráž a najdete tam pár dobrých věcí včetně Swipe cart. Vraťte se přes jídelnu a oheň na rozcestí a dejte doprava a na křižovatce doleva ke dveřím které otevřete kartou. Chodbou rovně a na konci po žebříku na levé straně nahoru. Chodbou rovně a na konci zahne doprava a jste v řídící místnosti. Na druhé straně místnosti jsou dvoje dveře a levé se dají kolem otevřít. Po jejich otevření následuje opět krátké intro a během něj dostanete od velitele klíč a můžete se vrátit do řídící místnosti a vylezte na levé straně na konci na stůl. Když se podíváte na zeď uvidíte rozbitou mříž a tu výstřelem úplně odstraňte. Ze stolu pak do šachta skočte a vytáhněte se do ní. Dejte se doprava a na konci je poklop v zemi který otevřete a skočte dolu. Na pravé straně je na zdi páka a k ní vyskočte a zatáhněte za ní. Tím se vypne elektrika a vy se vraťte do řídící místnosti. Opusťte jí levou chodbou a na rozcestí se dejte doprava. Dostanete se do místnosti s kabely a zde najdete nezvykle hodně věcí. Nejdůležitější je dusíková bomba a pistole Desert eagle. Není k zahození ani lékárnička a náboje. Vraťte se na rozcestí a dejte se vpravo a po žebříku dolu. Dejte se vlevo kolem kabelů a dveře si otevřete klíčem. Zde pro změnu naleznete kyslíkovou bombu a lékárničku. Vraťte se na chodbu a po přestřelce zůstane na zemi další klíč. Zahněte doleva a následně doprava a jste u ohně který přeskákejte a dostanete se do jídelny a zní do kuchyně. Zde se na zemi povaluje první růže. Opět se vraťte přes oheň a dejte se doleva a na křižovatce opět doleva. Dejte se doprava a následně doleva kde na zemi najdete klíč. Po žebříku nahoru a na konci doprava a jste opět v řídící místnosti. Odsud známou cestou přes stůl do větrací šachty. Zde si klíčem odemknete dveře a najdete druhou zlatou růži. Vraťte se do řídící místnosti a odtud doprava ke zraněnému veliteli a od něj nahoru po žebříku. Zde na levé straně umístěte dusíkovou láhev a na druhou stranu kyslíkovou a mise je zdárně ukončena.


TR 4 návod 2. část

17. dubna 2009 v 12:51 | Terka |  Návod
Druhá část návodu na TR 4 XD

TR 4 návod 1. část

17. dubna 2009 v 12:49 | Terka |  Návod
Našla jsem návod na TR 4 good luck ! XD

TR 3 cheaty

17. dubna 2009 v 12:41 | Terka |  Chaety
Cheaty do TR 3 XD

Pro přeskočení úrovně udělejte následující:
-vytáhněte pistole
-udělejte jeden krok zpět
-udělejte jeden krok vpřed
-pokrčte se a postavte (duck and stand)
-třikrát se otočte
-skočte dopředu
Pro získání všech zbraní učiňte následující:
-vytáhněte pistole
-udělejte jeden krok zpět
-udělejte jeden krok vpřed
-pokrčte se a postavte (duck and stand)
-třikrát se otočte
-skočte dozadu
TR 3 návod 2.část

17. dubna 2009 v 12:38 | Terka |  NávodALDWYCH

V místnosti, kde se prodávají lístky, nejdříve zničte nepřátele. Posuňte krabici a vylezte do malé místnosti. Vezměte klíč a vylezte dveřmi. Běžte po pravém eskalátoru a skočte do jámy. Otevřete dveře klíčem a spínačem si rozsviťte světlo. Najděte a seberte penízek. Seskočte dolů na koleje. Běžte a včas uhněte doprava před blížícím se vlakem. Pokračujte do červené místnosti a vylezte po žebříku. Udělejte salto vzad, přeručkujte a seskočte na zeď. Seskočte do místnosti, a pak doleva z bortící se podlahy. Sjeďte, skočte a chyťte se. Rychle přeručkujte doprava. Seskočte dolů z pravé poloviny okraje. Seskakujte dolů, dokud nenajdete secret. V horní místnosti pokračujte nahoru, počkejte až skončí plameny a rychle dál. Spínač po cestě aktivuje blízkou past a otevře dveře v červené místnosti. Vraťte se do červené místnosti. Vyšplhejte do otevřených dveří. Zlikvidujte nepřátele. Posuňte krabici, abyste si otevřeli vchod do místnosti. Pokračujte do zelené chodby. Spínače na zdi kontrolují časové dveře v horním podlaží. Nesnažte se je mačkat oba najednou. Stiskněte spínač po levé ruce a sprintujte do prostřední a úplně pravé místnosti. Až se vrátíte přes červenou místnost, přeručkujte po stropě do další místnosti. Tam je Solomonův klíč. U strojů na lístky použijte penízek v tmavém okně. K nohám vám spadne lístek. Sjeďte dolů druhým eskalátorem. Běžte po kolejích doprava a rozstří1ejte stráž hned, jak se objeví u dveří. Následuje problém se spínači. V jediné místnosti, kde jsou dva pohromadě, necháte pravý nezapnutý. Nyní můžete vstoupit do Masonovy místnosti. Všimněte si jedné záclony, která je až na zem. Proběhněte ji a seberte Ornate Star. Dejte oba Solomonovy klíče do zámku této místnosti a připravte se na psy hned, jak seberete kladívko. Proběhněte dveřmi, které se otevřely, a vplavte do místnosti. Běžte a skočte na výčnělek ve zdi a ručkujte doprava. Použijte lístek a zlikvidujte krysy a ostatní potvory. Použijte Ornate Star před dveřmi. Sjeďte eskalátorem a použijte kladívko na zamčené dveře. Pokračujte a připravte se na útok zprava. Za chvíli se tudy budete vracet. Poblíž vlaku zabijte nepřátele a v temnotě posbírejte věci. Vyšplhejte na vlak, stiskněte spínač a odjeďte nově utvořeným východem. Nepřítele před sebou nezabíjejte, osvětluje vám cestu. Za posledním rohem na vás zaútočí dva zombie. V malé místnosti stiskněte oba spínače. Nyní se vraťte až do červené místnosti. Poblíž malé místnosti se spínači jsou dvě rampy. Těmi končí level.

LUD´S GATE

Nyní jste sice zajati, ale máte možnost se osvobodit. Musíte získat balzamovací lektvar. Z místnosti s dvěma malými bazénky jděte cestou po vaší levé ruce. Sjeďte dolů, rychle se otočte doprava a vylezte do díry. Sjeďte dolů do tmavé oblasti, stiskněte spínač, vyšplhejte do haly, odkud jste před tím skákali, a seberte lékárničku. Vyšplhejte nad zelenou bránu a skákejte až do červené zóny. Tam se chyťte žebříku. Lezte nahoru, potom seskočte a rychle se chyťte. Vytáhněte se na okraj. Plazte se až na konec chodby. Seberte munici a plazte se zpátky. Seskočte do místnosti s pohyblivým blokem. Přesuňte ho na druhou stranu, otevřete si tak vchod do egyptské místnosti. Vyšplhejte po žebříku a běžte chodbou. Přesuňte kvádr a vylezte na něj, abyste dosáhli východu. Zpátky ve velké místnosti se velký blok přesunul a umožnil vám dosáhnout na okraj vysoko nalevo. Sjeďte dolů do červené chodby a v místnosti s přesunovatelným blokem ho přesuňte doprostřed. Vyšplhejte po vysokém sloupu v egyptské místnosti a najděte spínač nalevo od žebříku. Běžte, skočte a chyťte se, abyste se dostali pod okraj. Spínač zavře dveře pod žebříkem. Po stropě přeručkujte k dalšímu spínači, který otevře dveře vysoko nad vámi. Vyšplhejte nahoru po žebříku. Po plošinkách přeskákejte do místnosti vlevo. Sesbírejte věci a ještě, než sjedete dolů, uložte pozici. Sjeďte dolů až na bortící se podlahu. Tam se chyťte a seberte balzamovací lektvar. Pokračujte dál. Zlikvidujte stráže a proplazte se do malé místnosti. Pokračujte dolů do velké místnosti se sfingou. Po stropě přeručkujte na vzdálenou plošinku a pak seskočte na hlavu sfingy. Dívejte se směrem k zadní části sfingy, a pak se dejte doleva. Vyskákejte na plošinku s lékárničkou. Tam vyskočte na blízký pilíř. Běžte, skočte a chyťte se okraje. Vytáhněte se nahoru, sjeďte dolů a vyskočte na plošinu. Pod vámi seberte munici. Kvádry nad dveřmi musí být přesunuty. Přesouváním boxů vyšplhejte nahoru a odhalte secret. Skočte a chyťte se okraje modré plošiny, pak se pověste a seskočte na podlahu. Přesunutím druhého kvádru se dostanete poblíž začátku levelu. Použijte balzamovací lektvar v první místnosti levelu. Poblíž se otevře nová chodba. Plavte dolů a seberte UPV. Pokračujte doprava a najděte průchod. Rychle do díry, než vás dostihne krokodýl. V malé místnosti si naberte vzduch. Za vzdáleným pravým rohem místnosti se dostanete do nové zóny. Pokračujte podvodním tunelem, a poté zahněte doprava. Pod vámi bude místnost se spínačem. Plavte zpátky podvodním vchodem do velké místnosti a pokračujte chodbou. Vyšplhejte nahoru. Musíte zabránit žabímu muži, aby zavřel skrytou oblast. Ve velké místnosti nabírejte vzduch a snažte se přežít sbírání předmětů. Spínače v některých místnostech otevírají dveře s dalšími spínači. Poslední spínač otevře východ nalevo od místnosti se vzduchem a také vypustí žabí muže. Za vodní pasáží se spusťte dolů a aktivujte páku pro deaktivaci pasti. Přeručkujte po stropě do místnosti nad vodopádem. Použijte klíč. Zahněte doleva. Za strážemi místnost končí. Najděte díru, kterou se proplazíte. Pokračujte, dokud nenarazíte na východ.

CITY

Následuje finální honička se Sofií. Následujte ji nahoru po mrakodrapu a dávejte si bedlivý pozor na chvíle, kdy se bude připravovat k výstřelu. Cestou nezapomeňte najít a sebrat jediný secret, který se v tomto levelu nachází. Úplně nahoře si všimněte pojistek nalevo, střelte do nich. Sofie dostane zdarma elektroléčbu. Nepokoušejte se jít k ní přímo, musíte to poctivě obejít.

NEVADA DESERT

Rozhlédněte se a snažte si zvyknout na to, co je vidět. Nikdy nevíte, co můžete zahlédnout... Jsou tu hadi, se kterými musíte bojovat, podobají se keřům. Napravo je had s bombou. Přeplavte vodu a prozkoumejte průchod. Vchod je na druhém konci. U cesty najděte pohyblivou desku, zmáčkněte ji. Vezměte si střelivo a pokračujte dále. Z hlavního vyvýšeného místa se dvěma velkými skoky dostanete do oblasti bez ostnatého drátu. Abyste se dostali ven, znovu zmáčkněte pohyblivou desku. Nejlepší bude, když si to vyřídíte s hadem. Pokračujte dále po pěšině - nejlépe pomalu, vpravo od kovové krabice... Utíkejte a skočte z cesty u krabice až na převis. Zlikvidujte hada blízko keře, potom utíkejte a skočte na nejbližší část cesty. Běžte na konec cesty a tam doskočte na spodní převis. Pokračujte pěšinou, sestupte dolů a vyberte si "Large MediPack", pak se vraťte zpátky na pěšinu a utíkejte ke skalám. Utíkejte, vyskočte a zachyťte se skály - potom dále až na vrchol krabice. Dejte pozor na hady. Skočte do otvoru na vrchu velké kovové krabice, a když spadnete do vody, plavte až k místu, kde budete stačit. Ohromný kaňon je zakončen vodopády. Na druhé straně to není tak krásné, ale to je vaše cesta. Připravte se na útok ptáka, jakmile budete dole na cestě. Toto je důležitá zpáteční cesta. Konečně se dostanete k velkému převisu - měli byste být na stejné úrovni jako skály. Utíkejte a skočte na převis na druhé straně kaňonu. Jestliže je toto váš první výlet, můžete sestoupat dolů, kde je tajemství. Odtud skočte dolů do řeky. Dno je plné krámů. Nepřehlédněte výklenky u vodopádu. Nejdříve vyšplhejte na malou červenou skálu u vodopádu, potom na vysokou červenou, která je hned vedle. Rozeběhněte se a skočte na svah přímo přes kaňon. Ničeho se nechytejte! Jenom se rozeběhněte a skočte - potom zůstanete stát. Teď je čas na zpáteční cestu. Jděte směrem ke kaňonu, jako když jste šli pro tajemství, ale tentokrát se držte horní cesty. Opatrně přeskočte keř, jinak stoupnete na hada, který tam někde číhá. Nespadněte do díry v převisu až budete skákat kolem skály. Jděte kolem skály, pověste se za převis a spadněte dolů do trhliny. Z převisu na konci trhliny přeskočte na protější převis - zachytněte se a přeručkujte k útesu. Odrazte se od něj a při pádu se někde uchytněte - šplhejte vpravo nahoru. V blízkosti "Save Crystal" dole uvidíte velkou TNT krabici a světelné rakety. Proto budete potřebovat detonační klíč, abyste odpálili nálož. Ale teď na to ještě není čas. Skočte na svah vedle vodopádu, a až budete klouzat dolů, chyťte se rohu. Sešplhejte na dolní převis a držte se podél útesu. Na konci převisu skočte a zachytněte se za vystouplý povrch. Stoupejte nahoru až k hladké skále. Odtud přeskočte na svah mezi vodopády. Vytáhněte se nahoru na převis, vezměte si střelivo a skočte do trhliny. Až se zastaví obraz, přeskočte vodu po malých stupínkách nahoru po proudu. V jeskyni je obrovské vodní kolo. Na levém břehu zleva obejděte balvan a zabijte hada. Potom se proplazte pod velkou skálou zpátky na břeh, kde je nalevo od vodního kola malá komora s výtahem, ve kterém je detonátor na TNT krabici. Zabijte padoucha a vyšplhejte na vodní kolo. Držte se strany kanálu a buďte připraveni na útok. Pravou stranou můžete v klidu doplavat k vypínači, který otevře sousední dveře. Hned, jak posbíráte střelivo v malé místnosti pod vodou, zmáčkněte vypínač, který je blízko u vodopádu. Jakmile vstoupíte do otevřeného podvodního tunelu, hledejte přepínač na tmavé stěně nad hlavou - zatáhněte za něj a plavte tunelem. Potom zatáhněte za mnohem viditelnější přepínač a ocitnete se v hale. Zdejší přepínač aktivuje vodní kolo. Na zpáteční cestě prozkoumejte vyschlé dno řeky. Můžete skočit na horní převis, a potom zpátky na dno. Dole najdete kostku, která vám umožní přístup za vodopády. Zpět na dno se dostanete pomocí stejné kostky. Vašim hlavním cílem cesty je místnost s výtahem u vodního kola. Zlikvidujte stráž a vezměte detonátor. Teď nastal čas vrátit se zpátky k TNT krabici. Všimněte si balvanu, který bude hrozit zničením a dejte na něj bacha. Použijte detonátor a uskočte doleva. Z oblasti vyhozené do povětří vyšplhejte na nejvyšší a největší převis, odkud se dostanete do další oblasti. Bude to rychlá cesta, protože víte, kam máte jít. Oběhněte plot a vlevo vyšplhejte do úzkého a tmavého průchodu. Vystoupejte na horní převis, protože ještě není čas jít dolů. Proplavte místnosti se dvěma přepínači. Jeden je za sloupem, druhý je v tunelu. Teď zpátky k elektrickému plotu. Tentokrát běžte dolů do jeskyně. Zabijte hady a zmáčkněte vypínač uvnitř malé budovy. Vraťte se do nejužšího průchodu a běžte nízkou chodbou. Jakmile vyřídíte stráž, přeskočte z budovy přes plot ke krabici. Očekávejte potíže hned, jak narazíte na krabici, a nezapomeňte, že hrozí smrtelné nebezpečí: nejlepší by bylo dostat se z tohoto úzkého místa. V budově najdete padouchy, zámek a kolo "Quad", na kterém se můžete dostat na vrchol budovy (nebezpečné), nebo můžete použít krabici a mříže a vyšplhat do "Generator Access". Až otevřete dveře místnosti s generátorem, uskočte zpátky. Vypněte proud a otevřete hlavní vchod tlačítkem, který je vedle něho. Na kole "Quad" sjeďte dolů do jeskyně a jedním velkým skokem přeskočte plot.

HIGH SECURITY COMPOUND

Skočte do okna a zavolejte stráž, jakmile přijde, utíkejte ven až k zábradlí. Potom si pospěšte do své cely. Zmáčkněte vypínač u vedlejší cely, protože kolega bude bojovat se stráží. Otevřete všechny dveře u cel a zapamatujte si, které dveře jste otevřeli jako první. Zmáčkněte první krabici a objeví se prostor na plazení. Proplazte se a zastrčte krabicí první krabici zpátky do průchodu, teď se vám ukáže nový prostor na plazení, ale na pravé straně. Posouváním krabic a plazením se dostanete do místa, kam jste předtím zasunuli druhou krabici. Nahoře nad průchodem, který vede z cely, je cesta. Utíkejte a přeskočte past z ostnatého drátu. Za ostnatým drátem je vypínač. Přes převis u vypínače prolezte k poklopu, sestoupejte asi do půlky k převisu nalevo. Skočte do poklopu v malé místnosti a ocitnete se v kontrolním centru. Zmáčkněte knoflík na vedlejší zdi. Kolega přijde zlikvidovat "MP", který upustí "Security Pass". Zkontrolujte dveře vlevo od jídelny. Místnost s velkými krabicemi je pohybovou hádankou. Pohyblivé krabice nastrkejte pod otvor ve stropě. Nad místností přeskočte rouru a zmáčkněte vypínač na zdi. Plavte zpátky přes místnost s krabicemi a horem přes další díru ve stropě. Rychle přes rozškvařenou kuchyň do místnosti s červenou podlahou. Držte se cesty a dejte pozor na pasti z ostnatých drátů. Ve žluté místnosti zmáčknutím vypínače na zdi vypněte kuchyňský gril. Zpátky běžte dírou ve stropě, kterou jste přišli, a knoflíkem si otevřete vedlejší dveře. Nejdříve zpátky na vnější cestu, potom přes pokoj s červenou podlahou až k otvoru nad kuchyní. Skočte do kuchyně a nakonec otevřete dveře. V krátké chodbě otevřete dveře za rohem vpravo, než otevřete vchod nalevo. Utíkejte zpátky do kuchyně, zatočte doleva do haly. Musíte se dostat k celám, aby vám kolegové pomohli. Přesvědčete se, že stráž odešla hledat vypínač, který zvedá otvor nad kuchyňským grilem. Skočte do díry, potom rychle ze šikmého povrchu na hladký, kolem pasti. Vyšplhejte do trhliny. Držte se průchodu. Osoba na chodbě je váš kolega. Necháte projít stráž v zelené strmé hale. Teď rychle, pospěšte si přes velkou oblast. Stráž vás nesmí vidět. Jděte otevřeným průchodem až k nejnižšímu bloku s celami. Jakmile otevřete dveře u cely, kolega vyběhne na chodbu. Běžte za ním. Nahoře uvidíte, že si dal pěknou námahu. Vezměte "Security Pass" a hned ho použijete u vedlejších dveří. Držte se velkého průchodu, když už jste zrušili elektrický nosník. Upoutejte strážcovu pozornost, potom utíkejte vlevo dolů do haly. Otevřete dveře cely a seberte klíče, které upustil strážce - pasují do zámku ve velké otevřené oblasti. Když uvidíte hlídače, skrčte se a prolezte místem na plazení až k vypínači. Hlídač je ozbrojen. Zmáčkněte vypínač, když je hlídač po levé straně (jste čelem k vypínači), a přeskočte červený elektrický nosník, abyste se dostali do haly. Jděte halou k velké místnosti podél zdi, dívejte se dolů a hledejte otvírání nad plošinou. Pohnout s velkou mísou nebude až takový problém. Ale místo proskočení dírou u mísy se pověste a skočte z nejnižšího nosníku skoro až na zem. Slezte po žebříku až na úroveň země. Na chodbě se proplazte za stráží. Toto místo si zapamatujte - později tady blízko bude tajemství. Vraťte se se "Security Passem" do červené haly. Zmáčkněte knoflík u dveří, aby se otevřel vchod. Vypínač na druhé straně mřížoví zavře znovu dveře, proto se nezabývejte hledáním tohoto vypínače. Dejte "Security Pass" do zámku a vylezte po žebříku. Díra po straně velké místnosti nad vodou je cestou ke špatnému vypínači. Skočte do vody a vezměte "Save Crystal", když plavete dolů tunelem. Přeplavte dlouhý tunel a vraťte se pro energii. Nevyhlazujte cestu v malé místnosti u elektrických nosníků. Vylezte a skočte z nosníku na převis. V nákladní oblasti vylezte na krabice vlevo. "Pistols" a "Desert Eagle" na vás čekají v malé místnosti. Hned, jak opustíte místnost, utíkejte pod převis, aby vás nezasáhla střelná věž. Zbraň začne znovu střílet až nebudete v dohledu. Vylezte po krabicích zpátky do nákladní oblasti. Je čas na velké tajemství. Jelikož dveře do nažloutlého přístěnku jsou otevřené, můžete jít zpátky do oblasti s velkou mísou. Běžte celou cestu směrem k hlídači, který se dívá špatným směrem. Je ozbrojen, Seberte "Security Pass', který hlídač upustil na druhém konci chodby. V krátké hale posbírejte granáty. A zase zpátky až do nákladní oblasti. Jděte čelem ke svahu a buďte připraveni na obranu. Vezměte žebřík nahoru. Knoflík napravo je ten, který potřebujete k pohybování krabicemi. Ten druhý by pustil další posily z vedlejších dveří. Pomocí krabice vylezte na horní převis v nákladní oblasti. Přeručkujte přes převis. Zabijte hlídače a vezměte si jeho "Security Pass". Otevřete poslední zamčená vrata a zbavte se všech padouchů. Jakmile vyšplháte na vagón, level končí.

AREA 51

Vylezte z vagónu a krabice naházejte nalevo, potom pronásledujte stráž. Nesmíte dopustit, aby se dostal k poplachu. Pokud se nedostane k poplachu, "MP5" je na dosah. Vypínače si nevšímejte. Použijte nejbližší knoflík k otevření mříže a prolezte dá1. Vezměte si "Large MediPack". Hned jak se dostanete do tohoto nebezpečného místa, skrčte se a plazte se doleva. Času máte zatím dost, ale nejlepší by byl další "Large MediPack". Vraťte se do laserového tunelu, když se past vzdaluje. Utíkejte k převisu a pomocí akčních a útočících tlačítek rychle vyšplhejte nahoru. Počkejte, až vás stráž mine po pravé straně, a proplazte se do úzkého prostoru. Musíte zastavit stráž, než se dostane k poplachu. Zkuste "Desert Eagle". Počítejte s dalšími problémy, jakmile otevřete sousední dveře. Abyste se vyhnuli laseru, prolezte dírou ve zdi. Odstraňte hlídače v dlouhé chodbě. Běžte za roh k tlačítku nad poklopem. Zmáčkněte vypínač a nechejte vypadnout co vypadnout má. Na tomto místě se otočte doleva a běžte ke sloupu. Když k němu přijdete, koukněte se doleva - hlídač jde k poplachu. Jestliže to zvládne, zničí tajemství a nechá odvázat nějaké psy. Jakmile posbíráte granáty, skočte na zem mezi drátěná oka a zatáhněte za přepínač. Poklopem se dostanete do spodní oblasti. Zlikvidujte stráž Jestliže narazíte na ostřelovače, mříž je otevřena. A jestli byl zabit už před tím, než došel k poplachu, je tam otevřené alespoň malé místo na proplazení. Posbírejte munici, poklopem proskočte dolů do haly. Vyřiďte stráž a prozkoumejte blízký roh. Otevřete dveře cely tlačítkem v hale - vězeň, kterého odpoutáte, na sebe vezme "MP". Vlezte dovnitř a vezměte si "Large MediPack". V hale dejte pozor na laser. Zabijte "MP". Tlačítka na velkém panelu jsou na ovládání pasti. Až půjdete ke dveřím, padouchové přijdou z druhé strany, Vypínač v přístěnku jednoho z padouchů otvírá prostor pro plazení. Přeskočte zelené nosníky a zastřelte stráž. Pokračujte dále chodbou. V místě, kde se větví, běžte vpravo. Pomocí příklopu na zdi sejměte ostřelovače blízko rakety. Vezměte "Code Clearance Disk" z převisu a vraťte se halou, kterou jste přišli. Na druhém konci haly, vlevo od strmé chodby, je ovládací panel, který potřebuje disk. Přeskočte nosníky. Raketou byste mohli získat munici z převisu. Utíkejte a skočte na žebřík mezi dvěma raketami. Strefte se do ostřelovače, který je na druhé straně horní oblasti - použijte "Desert Eagle". Potom vyskočte na ostřelovačův převis, využijte otvoru v horním nosníku a vezměte "Hangar Access Key". Na konci převisu skočte dolů na prostranství. Sestřelte mřížoví na zdi a vylezte do tunelu. Držte se chodby - pro odměnu. Běžte zpátky do místnosti s raketou. Je tam hala v přízemí. Jděte kolem díry v zemi - je to kontrolka na odpálení rakety. Pokračujte v horní hale a požadujte "Hangar Access Key" k zámku. Zabijte hlídače na vlakovém nástupišti a opatrně se spusťte do oblasti blízko elektrické dráhy. Překonejte nástrahu a zmáčkněte tlačítko a vlak přijede na dolní kolej. Z přilehlého převisu skočte k autu. U konce vlaku vyskočte a zachytněte se kraje horní chodby. Přeručkujte nad druhou sadou mříží. Utíkejte a skočte na nástupiště, pospěšte si se zastřelením prchající postavy. Jestliže se jí podaří uprchnout, čekají vás další nepřátelé. Držte se haly okolo UFA. Buďte ve střehu, jinak zaplatíte životem. Vyšplhejte po krabicích do protější haly a dejte si pozor na hlídače. Přechází zprava doleva ve velké místnosti, pro poplach chodí do dolní haly. Jakmile zmáčknete všechny knoflíky na horní cestě, objeví se ostřelovač v dolní hale. Dejte si pozor, abyste nezmatkovali. Když se díváte na knoflíky, zmáčkněte nejdřív levý, potom pravý. Použijte také bílý vršek ovládacího panelu, abyste se rychle přesunuli z jednoho převisu na druhý a také abyste zmírnili váš dopad na zem. Zbavte se stráže a zmáčkněte knoflíky. Zkuste ty dva vpravo, a potom zmáčkněte jeden na levé straně. Takto se UFO stane přístupné. Vzadu u UFA zmáčkněte knoflík a vyšplhejte po žebříku. Od žebříku přejděte k trámům - utíkejte a přeskočte je. Můžete sejít dolů na cestu nad létajícím talířem. Později budete muset zopakovat cestu kolem trámů, abyste získali tajemství. "Launch Code" z létajícího talíře pasuje do klíčové dírky, která je dole v díře na zemi. Teď jste v kontrolce pro odstřelení rakety vzadu blízko místnosti s raketou. Klíč z vrcholu létajícího talíře zpřístupní tlačítko. Když ho zmáčknete, uskočte vlevo a rychle utečte pryč. Běžte stále rovně, dokud běží obraz. Vyšplhejte nahoru do oblasti, kde byla odpálena raketa. Zabijte stráž a otevřete přilehlou chodbu. Zavře se za vámi. Až minete laserovou past, odpráskněte ostřelovače. Hlavní oblast zbavte padouchů a seberte klíč od létajícího talíře. O patro níž stiskněte tlačítko, aby se otevřel poklop. Vraťte se k talíři. Vezměte si energii v této oblasti a vyšplhejte zpátky k trámům. Minete cestu vedoucí k talíři - utíkejte, vyskočte a zachyťte se vchodu. U nejvyšších trámů můžete vstoupit do haly, která je spojením k obrovskému akváriu. Vezměte "Save Crystal" a neotálejte tam příliš dlouho. Je to dost obtížné dostat se zpátky z nádrže. Poslední rváči čekají uvnitř talíře, který se zavře po vašem příchodu. Jakmile vezmete relikvii z horní místnosti, Nevada je minulostí.

ANTARCTICA

Hned si všimněte, jak rychle vás voda zabíjí. Od začátku pokračujte po pobřeží k chatce. Hledejte secret. Nyní pokračujte do zamrzlé lodi. Párkrát se sice namočíte, ale co se dá dělat. Dírou se dostaňte do lodi. Sestupujte dolů a probojujte se až do strojovny. Nalevo od strojů je spínač, který otevře padací dveře. Skočte dolů a pokračujte chodbou. Vpravo bude díra, kterou musíte projít, pokračujte podle oranžové trubky, zabijte nepřítele a proskočte dveřmi dolů. Pokračujte dolů a probojujte se k malému oknu. Skrz něj můžete vidět člun. Zmáčkněte čudlík a člun spadne do vody. Jděte zpátky na palubu a pověste se doprava a pokračujte k útesu. Seskočte do člunu, který na vás čeká dole, obeplujte loď k útesům a říčkou u chatky pokračujte dolů. Najděte tunel a rychle tam vběhněte. Sklouzněte, skočte a chyťte se okraje nad vámi. Pokračujte doprava, seberte velkou lékárničku a pokračujte plazící šachtou. Vylezete ve vodě poblíž člunu. Ve vodě je munice. Navádějte člun kolem tunelu, vyplujete u přehrady. Vyskočte ze člunu a očekávejte vřelé přivítání. Přeručkujte po stropě. Na konci se cesta rozšiřuje. Jděte na pravou stranu a přeskočte. Probojujte se sněžným tunelem a u zhroucené struktury pokračujte velice opatrně. V nové oblasti zmáčkněte spínač na zdi a běžte kolem budovy doleva. Za rohem poblíž trubky je díra s vodou. Skočte do vody a plavte rychle k okraji. Seberte palivo. Voda, která vám sahá jen po kotníky, není nebezpečná. Vyšplhejte po žebříku za palivem. Nahoře je místnost s generátorem. Pokračujte doleva a zabíjejte psy. Za mostem můžete sešplhat dolů a bojovat o munici. Zpátky ve známé oblasti proběhněte kolem díry s vodou k palivu a vstupte do velké jeskyně. Padací dveře vás při jakémkoliv kontaktu zabijí. Probojujte se až ke schodům. Pokračujte dolů do tmavé haly. Vyšplhejte na trosky, přepněte spínač na zdi a použijte páčidlo na uzavřené dveře. Seskočte dolů a prostudujte mapu. Abyste zprovoznili generátor, pojistky 2 a 4 (ty zelené) musí být spuštěné. Vraťte se do místnosti s generátorem, stiskněte spínač, abyste ho spustili. Vstupte do budovy. Všechny tři spínače jsou již aktivní. Vezměte ze stolu klíč. Vraťte se zpátky k vašemu člunu a přešplhejte po stropě. V budově, kterou jste otevřeli páčidlem, je zařízení na otevření vrat. Použijte k tomu klíč a stiskněte spínač. Pokračujte po vodní cestě a hledejte podvodní jeskyňku na pravé straně od člunu. Uvnitř naleznete klíč k chatce. Probojujte se kolem trosek, kde level končí.

R. X. TECHMINE

Abyste se dostali ze slepé chodby, probíhejte všemi otevřenými bránami. Až uslyšíte dvojité klapnutí, otočte se a spatříte východ. Ve velké centrální místnosti jsou připravené tři důlní vozíky k jízdě. Zasáhněte světla v kontrolní místnosti. Najděte žebřík a lezte dolů, dokud nezůstanete viset pouze za ruce. Potom se trochu vysuňte a skočte, otočte se a znovu se chytnete. Malá komůrka za kontrolní místností se skrývá první secret. První vozík, kterým jeďte, je ten prostřední. Přidávejte a snažte se málo brzdit. Stiskněte spínač, dřív než vozík dorazí na konec a opustí scénu. Skrčujte se pod trámy. Na konci zabijete mutanta a seskočte na cestu pod vámi. Pověste se a seskočte na nižší okraj. Vytáhněte se nahoru na úplně dolním levém okraji. Poblíž místa, kde na vás zaútočí, najdete díru, kam se můžete vplazit. Je vysoko na zdi. Z kamenů napravo od této díry skočte na útes a ručkujte po okraji. Uvnitř přepněte spínač. Abyste se odtud dostali, musíte vyskákat po sloupech. Pokračujte chodbou, vylezete u strojů. Úplně nahoře čekejte další útok. Vraťte se k vozíku a hlavně cestou zpátky k terminálu nevjeďte do slepé uličky. V terminálu použijte na dveře páčidlo a seberte baterii. Když se vrátíte do míst, kde jste našli první secret, uvidíte, že se otevřeli nové dveře. Je čas na další jízdu vozíkem. Nyní si však vyberte ten nejnižší a jeďte s ním doleva. V některých místech budete muset pořádně zrychlit. Pokračujte chodbou, kde vozík zastavil. Vstupte do dolní haly a pokračujte koridorem. Nepřehlédněte díru a rychle se do ní vplazte. Seskočte přímo do velkého problému. Prohledejte bazén. Budete se muset potopit a nabít startér. Nyní je čas pro třetí jízdu. Vyberte si zbývající vozík a tam, kde zastaví, použijte u stroje baterii a u ovládání startér. Otevře se vám cesta. Skočte do vody a snažte se nezmrznout. Proplavte mezi světly a napravo vylezte. Vyběhněte až úplně nahoru, pozor na plamenomet. Seskočte na okraj pod mostem. Přeskakujte z okraje na okraj, seberte poslední secret. Vraťte se pod most, skočte a chytněte se. Až se dostanete k malé struktuře, level končí.

LOST CITY OF TINNOS

Vítejte ve ztraceném městě. Vyšplhejte po žebříku, abyste otevřeli dveře přímo pod vámi. Jděte do nich. Pátrejte po klíči. Tím si otevřete cestu do další části. Seskočte z okraje a najděte další spínač. Vyšplhejte nahoru do budovy a přeběhněte přes halu k zhroucené pasáži vedoucí dolů. Přepněte spínač a objevíte jich dalších pět. Přepněte první, druhý a pátý. Tím si otevřete cestu do nové oblasti u zničeného mostu. Po výčnělcích vyšplhejte až na okraj mostu. Než seskočíte dolů, zlikvidujte vosy a seberte jim jejich secret. Vysoko nad mostem vás neviditelné plošinky navedou až k hnízdu. Z nejbližší neviditelné plošinky se můžete rozeběhnout, skočit a chytit se okraje hnízda. Nespadněte do díry. Vraťte se po plošinkách zpátky a skočte do díry v mostě. Běžte tunelem nejprve doleva pro lékárničku, a poté doprava. Braňte se před monstry, hned jak vstoupíte do jejich teritoria. V další oblasti se skrčte doleva a pokračujte tímto směrem. Dole v místnosti stiskněte spínač a zničte tři velká magická monstra. Spínač v dolní části místnosti otevře východ, kterým se musíte proplazit. Použijte pilíř poblíž brány a vyhněte se pastem. Ve velké místnosti musíte změnit váhu některých plošin manipulací se spoustou spínačů. Seskočte na cestu a běžte doleva podél zdi. Spínač vlevo je časovaný a vede k secretu. Je nutno otevřít východ z místnosti dříve, než ho přepnete. Jděte do prdele. Jistě vám pomůže, když vám poradím, že se po stropě můžete dostat na druhou stranu. Až uspějete v otevírání východu, je čas otestovat tajný spínač. Uložte pozici. Přepněte spínač a utíkejte dolů do haly. Mimo cestu je okraj, na který se můžete spustit. Přepněte spínač a běžte do místnosti se světelným sloupem. Běžte doprava a nahoru po schodech. Dolů halou a doleva. Přes most a pokračujte dolů. Nad místností se světelným sloupem vás čekají čtyři zkoušky, za které dostanete masky oceánů. V první, zemské, běžte doprava podél zdi. U pohyblivých písků doprava kolem runy na zdi. Maska na vás čeká nahoře. Hned, jak ji seberete, začne padat strop. Utíkejte zpátky. Ve větrné zóně je labyrint spousty chodeb. Běžte doprava a potom znovu doprava dlouhou chodbou. Skákejte z okraje na okraj, abyste se ochránili před bodáky a na vrcholku na vás čeká další maska. Ve vodní zóně si pamatujte, že řešení spočívá v pohybu dle hodinových ručiček. A v ohnivé si prohlédněte mapku na bloku poblíž vstupu a podle ní se dostaňte až k masce. Až umístíte všechny masky na sochy, potřebujete už jenom druhý klíč z bazénu, který použijete poblíž místnosti se světelným sloupem. Poté můžete skočit do jeskyně.

METEORITE CAVERN

Pavouk, který zde na vás útočí, vás dokáže zabít jediným výstřelem. Proto si udržujte odstup a posbírejte postupně všechny čtyři artefakty. Poté se pavouk stane zranitelným. Nakropte to do něj vším, co máte, a pak pokračujte nahoru. Již zbývá jenom několik málo nepřátel a jste na samém konci Tomb Raidera 3. Gratuluji vám k vaší trpělivosti jak s hrou, tak s tímto návodem, který není ideální, ale lepší než žádný.


TR 3 návod 1. část

17. dubna 2009 v 12:38 | Terka |  NávodJUNGLE

Nemá cenu okounět okolo, jděte přímo za nosem a už se vezete dolů. Ihned skočte doleva, protože tam máte první SECRET - brokovnici. Pokračujte ve skluzu dolů, ale bacha na bodáky a díry, ty přeskakujte. Vlevo můžete narazit na náboje do brokárny a velký medipak, ale potom pozor na balvan, který vás hrozí rozmáčknout.
Po úspěšném vyhýbavém manévru přeskočte přes strom, najdete první Save Krystal (PSX verze) a náboje (PC verze). A opět sešup dolů. Po úspěšném přistání, a to prosím bez kotrmelců, se dejte doleva. Vidíte ty otevřené prostory a další krystal? Vpravo je bažina a vlevo umělé vodopády. Vyšplhejte nahoru. Seskočte dolů a dejte se doleva, ve slepé uličce najdete náboje. Z plošin můžete přeskočit až k samotným vodopádům, jsou tam různé náboje a podobně, tak si to vyzkoušejte. Seskočte a vydejte se k bažinám. Napravo je takový vchod kamsi, tak se nebojte a vlezte tam. Na bažiny samozřejmě kašlete, jinak zbytečně zařvete. Vejděte do hlavní místnosti.
Poskakující opičce dejte banán a pokud ho nemáte, tak ji rozstřílejte na cucky. Nalevo je taková maskovaná ulička, dejte se do ní. Končí pákou ve stěně a skokem do jezírka. Za páku zatáhněte, ale do jezírka neskákejte, jinak jste mrtví coby dup. Běžte zpátky a podívejte se za takový ten hodně velký strom. Vidíte tu otevřenou bránu7 Vylezte tam. Seskočte dovnitř a buď pomocí světlice nebo vaší přirozené intuice najděte páku na stěně. Ale zase bacha! Ve chvíli, kdy ji spustíte, se dají do pohybu bodáky na druhé straně místnosti. Proto hned po spuštění vylezte zpátky dírou, kterou jste sem skočili, a počkejte, až bodáky přejdou kolem. Pak je to bezpečné. Nyní se vydejte tam, kde to před chvílí blokovaly bodáky. Sjeďte dolů po lanu a znovu opakuji, NELEZTE do vody, opadá vám všechno maso a umřete za hrozných bolestí... Tady končí první orientační mapka. Na druhé straně vylezte na skálu. S rozběhem přeskočte do díry před vámi a slezte dolů do další místnosti. Skočí po vás Tygr přímo bengálský, tak mu ukažte, zač je toho bengál. Nyní najděte strom přibližně uprostřed místnosti a použijte spínač, který je u tohoto stromu. Hned uskočte, protože se vyvalí balvan a tomu není dobré stát v cestě. Vydejte se směrem, odkud se valil balvan, nahoře je další spínač. V dlouhé a úzké soutěsce na vás čeká další tygr. Po pravé straně je vegetací skrytý průchod do další části této místnosti, kde jsou náboje. Na konci téhle místnosti je zase další tygr. Nějak přetygrováno. Vyřiďte si to s ním po chlapsku a pospíchejte dál. Vaši pozornost jistě upoutá jezírko mlhy s něčím tajuplně černým uprostřed. Teprve až spadnete do ostrých kůlů, poznáte, zda to byla nebo nebyla léčka. Takže místo experimentů s mlhou jenom proběhněte kolem směrem doleva. Tam musíte na všechny čtyři a prolézt, není tam totiž moc prostoru. A za rohem je další tygr. Vylezte na velký strom. V jeho větvích jsou schované náboje. Rozhodně ale neseskakujte. Rozhlédněte se kolem a najdete východ z místnosti. Ze zálohy a z dálky rozstřílejte opice. Vyjděte, ale dávejte bedlivý pozor na bodáky. Pak se vytáhněte nahoru na skálu. Otočte se doleva, skočte a zachyťte se skály. Pokračujte stále nahoru, dokud nenarazíte na černou díru ve skále, která jasně někam vede, ale zatím nevíte kam. Použijte světlici. Na konci chodby je, spínač, tak do něj. Okamžitě uhněte balvanu, který se na vás řítí. Tam, odkud se vyřítil, jsou schovány rakety a harpuny. Jděte zpátky, spusťte se dolů a rozhlédněte se kolem dokola. Taková malinkatá plošinka úplně vzadu, kterou skoro ani nevidíte, to je přesně ta, na kterou teď s rozběhem musíte skočit. Budete samozřejmě náležitě odměněni. Nyní se vraťte zpátky a projděte bodáky. Pokud si ještě vzpomínáte na strom, po kterém jste před chvíli lezli jak opice, tak vězte, že úplně nahoře máte teď šanci najít již pátý SECRET. Sestupte do nižší části levelu, hned vedle již dříve otevřené brány a samozřejmě také tygra. Vezměte věci u bodáků a projděte bránou. Dávejte si pozor na tři butry, které se na vás určitě vyřítí. Až všechny spadnou dolů, jděte směrem, odkud se valily, za vegetací najdete šestý SECRET. Pověste se a sestupte do malé díry u skály. Najděte světlice a Save Crystal (PSX verze). Přeskočte plošinky a dostaňte se zpět do místnosti se třemi balvany. Pokračujte kolem nich až k řece. Skočte do ní. Plavte do tunelu. Najděte spínač mezi dvěma pochodněmi, tím si otevřete podvodní bránu. Proplavte skrz ní. V komplexu nyní najděte slepou uličku s blokem, který můžete posouvat. Dělejte tak, dokud nespustíte spínač a neotevřete další průchod. Spínačem si otevřete propadlo bloku, kterým jste hýbali. Ponořte se a vynořte se asi uprostřed místnosti na plošince. Sepněte spínač a otevře se vám další brána. Tam je spínač, který naplní celou jednu místnost vodou. Opět se ponořte do vody a najdete průchod mezi dvěma pochodněmi. Tím se dostanete do místnosti, kterou jste zatopili. Plavte k druhému vodopádu a vylezte na zem. Za vodopádem je chodba a v chodbě žebřík. Nahoře vylezte na první vodopád. S rozběhem přeskočte na vyšší stupeň vodopádu vedle. Spínač za stěnou vám otevře další průchod ve vodě. Proplavte jím. Po krátké plavbě se vynoříte v místnosti se žebříkem, tygrem a municí. Až vyřídíte všechno potřebné, vylezte po žebříku. Zastřelte opici a seberte jí klíč. Svrchu a s převahou dvou metrů zastřelte tygra a slezte dolů. Klíčem si otevřete bránu a pokračujte do další části hry.

TEMPLE RUINS

Hned od startu se vydejte vpravo a trávou, ve které se skrývají hadi, projděte do temného tunelu. Chvilku se plazte a zabijte hada. Na konci se vytáhněte nahoru a dojdete k vodní nádrži. Prohledejte okolí a posbírejte věcičky. U vody se rozhlédněte a nasměrujte se po pravé straně a přeplavte na protější stranu. Piraně jsou pěkně rychlé, takže sebou hoďte. Sepněte spínač. Pod vodou se otevřela brána a nezbývá nic jiného, než se zase honit s malinkými rybičkami s obrovskýma zoubkama. Vyplavete v zavalené místnosti. Vyskákejte na zával (neříkejte, že to nejde, není to pravda). Vydejte se do tmavé chodbičky. Ve větvích stromu za touto chodbičkou najdete nějaké světlice a podobné vymoženosti. Rozběhněte se a s chycením přeskočte na vodopád. Lezte nahoru k dalšímu vodopádu. Na něm se spusťte a ručkujte doprava. Vyhoupněte se nahoru a plíživým pohybem vpřed. Na konci se spusťte dolů. V levém rohu vyskočte nahoru a vytáhněte se. Nahoře se otočte a plazte se do jeskyně. Bacha na dva hady, a pak sešupem sjedete dolů. Dostanete se do místnosti s obrem. Po pravé straně sochy je hýbací blok. Vysuňte ho a v průchodu, který tím vytvoříte, seberte náboje. Obr obživne a začíná souboj na život a na smrt. Dostaňte se po závalu k římse a vylezte nahoru. Odtud si v klídku zabijte obra. Pamatujte, že když se zaštítí meči, nic nezmůžete a musíte ho donutit se odkrýt. Až ho zabijete, vlezte do díry v zemi. Na konci chodby zmáčkněte spínač a přesuňte blok vedle tohoto spínače. V nových prostorách, do kterých se právě dostáváte, stále létají otrávené šipky. Dávejte na ně bacha, ale hlavně se neustále plazte po zemi. Vysbírejte různé náboje a lékárničky a poté se vraťte do místnosti s oživlým, nyní již mrtvým obrem a projděte otevřenou branou, zabouchne se za vámi. Jděte do pohyblivých písků, ale v žádném případě se nezastavujte. Vyběhněte do kopce a zachyťte se převisu. Na konci chodby stiskněte spínač. Projděte branou. Přeskočte přes ostří mečů, které sekají u podlahy, a utíkejte vpřed, jinak vás bodáky neminou. Utíkejte po schodech a zase mačkejte spínač. Jen tak mimochodem v téhle místnosti je další SECRET - vytáhněte jeden z bloků ve stěně a pak ho odtlačte doleva. Šplhejte nahoru a vylezte po žebříku. Zmáčkněte spínač. Dolů a vytáhnutý blok zase posuňte doprava. Vylezte po něm, skočte a chyťte se. Projděte branou a skočte do vody. Přepněte spínač a proplavte průchodem. Plavte tak dlouho, dokud nenarazíte na dva spínače poblíž sebe. Oba přepnout. Proplavat novým vchodem a znova dva spínače. Třetí zaktivuje bránu s nějakými SECRETy. Bacha, je časovaná. Všimněte si, že sochy chrlící oheň prozradili tajnou, neviditelnou plošinku. Vylezte na ni. Přeskočte na druhou. A znova skok na římsu a spínač. Dole se otevře brána, ale jen na chvilku, tak sebou hoďte. Je tam spínač, ale ten jen tak mimochodem spustí i bodáky. Vyběhněte ven a seberte klíč, který se tam jen tak válí na zemi. Schovejte se před bodáky a počkejte až projdou kolem vás. Vraťte se k vodě, zjistíte, že místo ní je bahno. Vyběhněte nahoru a malou chodbou napravo. Za chvilku na vás vybafne balvan, takže před ním utečte do výklenku a teprve potom pokračujte dále po schodech. U dvou bran jděte tou pravou. Spustí se balvan, ale ne na vás. Sepněte spínač. Nelezte nikam a pokračujte přímo za nosem. V místnosti, kam se dostanete, postřílejte opice a pokračujte doleva. Chyťte se okraje a slezte dolů. Tady už jsme byli. Vylezte nahoru po závalu a přepněte dva spínače. Tím otevřete bránu. Rychle do ní. Rovnou proběhněte do další místnosti. Skočte do vody a přepněte spínač. A bacha na otrávené šipky, plavte u dna. Vylezte z vody a najděte žebřík. Lezte nahoru a nahoře salto pozpátku, přistaňte na plošince. Vyskákejte, vylezte a vyškrábejte se až k hadovi. Zastřelit! Záhy se dostanete do místnosti, ale zase na vás vypadne balvan. Proplazte se mezi meči a otrávenými šipkami. Seskočte do některého z rohů zelené díry, přes kterou jste před chvilkou přeskakovali. Projděte přes bodáky a proplazte se do další místnosti s hadem. Pokračujte v průzkumu, najdete blok, který se dá posouvat. A hele, ono jich je tam víc! Přesouvejte je tak dlouho, dokud neodhalíte spínač. Přepnout. Běžte dál chodbou, vyletí dva balvany. Musíte k nim stát bokem uprostřed chodby, jinak vás dostanou. Pověste se za okraj chodby a na pravé straně se pusťte - spadnete od vody. Doplavte do místnosti, kde dřív voda nebyla, a přepněte spínač. Otevře se brána a vy konečně najdete druhý klíč. Vylezte z vody a průchodem dál. Použijte oba klíče a proběhněte do další místnosti. Rychle lezte po stěně, jinak vás dostanou bodáky. V další místnosti vytáhněte blok po pravé straně a s jeho pomocí skočte na římsu. Zmáčkněte spínač a dávejte si bacha na balvan, který za chvíli vypadne v momentě, kdy budete chtít proběhnout dále. Jste v místnosti se DVĚMA obry. Bude to tuhý boj, použijte stejnou taktiku, jako když byl jeden. Nejlepší je střílet je ze zálohy z míst, kam se nemůžou dostat. Až budou mrtví, seberte jim meče a dejte je do ruky soše ve výklenku. Tím otevřete východ. Proplazte se dírou do další místnosti. Seskočte a běžte doprostřed, socha obživne. Zabijte ji a seberte další klíč. Otevřeným průchodem jděte dál, stiskněte spínač a utečte před bodáky, které se začnou hýbat. Ale ne nikam dál než k druhému spínači, který musíte stihnout přehodit. Spadnete dolů. Najděte další klíč a otevře se brána. Skočte do díry s vodou. Je tam pěkný proud, takže se držte vlevo nebo vpravo! Najděte spínač, spustit. Pak přeplavte na druhou stranu místnosti a spusťte další spínač. Tím zlikvidujete proud. Konečně můžete sebrat třetí klíč. Najděte stěnu se třemi zámky a použijte klíče. Otevře se brána a vy si můžete konečně oddechnout...

RIVER OF GANGES

Ještě než naskočíte na 4x4 vozítko, vylezte na římsu a posbírejte věcičky. Hopsa na jeep. Jeďte k rozbité stěně, slezte z vozítka a dolů po provazové stěně. Přeskakujte po plošinkách podél vody až dorazíte ke vchodu do skály. Vlezte do ní a vyskákejte až úplně nahoru. Jsou tam další věci. Vraťte se k jeepu. V plné rychlosti najeďte na rampu. Pokračujte ve skákání na plný plyn, i když je to dost nebezpečné. Po cestě nezapomeňte slézt do jedné z děr, je tam druhý SECRET. Pokračujte dál až na rozcestí, kde máte na výběr doleva a doprava. Tak my to vezmeme doleva. Dávejte si VELKÝ pozor na plyn, jinak skončíte špatně. Pokud občas uvidíte nějakou díru, do které je možné vlézt, okamžitě tak učiňte - jsou tam většinou SECRETy. Přes velké díry přeskakujte zásadně na plný plyn, jinak... Po obřím skoku slezte z jeepu a po provazové stěně se dostanete k hadovi a nějakým těm věcičkám. Chvilku poté bude poslední velký skok a pak už jeep nebudete potřebovat. Sklouzněte po skále a vytáhněte se na plošinku ve výšce. Dojděte až na konec cestičky a proskočte průchodem. S rozběhem se chyťte okraje. Pokračujte v přeskakování. Nakonec vylezete z jeskyně a po chvilce pátrání se dostanete znovu na začátek - tam, kde jste opustili jeep. Jděte do průchodu vlevo. Přejděte přes kameny a s rozběhem přeskočte díru. Zaútočí na vás tři ptáci. Sestřelit. Seskakujte dolů. Nakonec se s rozběhem chytněte stěny a ručkujte doprava. Poslední SECRET. Vylezte z jeskyně a projděte pod vodopádem. Exit z levelu.

CAVES OF KALIYA

Hned na začátku si vyberte cestu doleva. Na prvním rozcestí opět doleva. Stále za nosem, dokud nenarazíte držkou do stěny. Doprava. Přeskočit díru. Slézt do ní a sebrat světlice, v téhle tmě se velice hodí. Za dírou doprava, kus se budete plazit. Na křižovatce doleva, zase se budete plazit. Do průlezu směrem vlevo, dolů. Pokračujte v cestě přímo, potom se podplazit. Na křižovatce vlevo a na další vpravo. Minete odbočku doleva a pokračujete přímo rovně, dokud nenarazíte na zelené světélkující stěny. Tam doprava. A pak zase doprava. Rovně, dokud nenarazíte na sestup dolů. Pokračujte jedinou cestou až k místnosti s dírou uprostřed. Uložte si. Seskočte dolů mezi hady. Vystřílejte hady a dávejte pozor na balvan. Pak na vás čeká šest hadů. Vystřílet. U nyní již neškodných balvanů se začněte plazit. A máme tady prvního bosse. Hned jak ho uvidíte, začněte střílet. Jakmile začne střílet firebally, přeskočte na další plošinku a zase střílejte. Stále opakujte a nikde se dlouho nezdržujte, to je jistá smrt. Nic nesbírejte, dokud nevyhrajete! Seberte první artefakt. Ufff.

SOUTHERN PACIFIC ISLANDS

Coastal Village

Jste na super pláži, ale není čas se opalovat. Skočte do vody a najděte klíč. Přeskočte přes vodu na plošinku. Ručkujte doprava. Vylezte nahoru a přeskakujte až na rozcestí. Vezměme to tou rychlejší, pokud máte zájem zkuste si tu druhou. Uvidíme se ve vesnici... Na pláži vylezte do chatky. Klíčem otevřete zámek. Otevře se podlaha. Seskočte dolů. Na konci na vás vyjedou bodáky, takže bacha, podlezte je. Dostanete se do velké jeskyně. Skočte a chyťte se první malé plošinky. Pokračujte ve skákání a vytahování se, kam jen to půjde. Nakonec se chytněte lián nad vámi. Přelezte na druhou stranu jeskyně. A zase skákat a skákat, v tom vám moc neporadím. Skončíte na takové zarostlé plošince. Chytněte se lián nad ní. Přelezte na druhou stranu a pusťte se. Přeběhněte přes most a skočte. Sklouzáváte dolů, úplně na konci skočte. Nakonec vylezte po žebříku nahoru. Nahoře přeručkujte doleva. Zastřelte otravného domorodce a seberte medipack. Najděte plošinku pod vámi s úzkou římsou vedoucí doleva. Ručkujte po římse. Nakonec vylezte nahoru a do tunelu. Přelezte přes dřevěný most a přes mlhu. Dolů do levého tunelu. Zaútočí na vás válečník. Podlezte pod výsuvnými břity. Za rohem přehoďte spínač. Tím vypnete past. Přeskočte na nyní bezpečnou druhou stranu a dolů do díry. Sjedete do vesnice. Následují boje s domorodci, ve své podstatě velice jednoduché. Za jednou z chatek najděte cestu dál. V žádném případě nelezte do hnědé břečky, ta vás okamžitě zabije. Nejdříve mapu. Vylezte po skále a stiskněte spínač. Za jednou z chatek se uvolnila cesta. Jděte tam. Najděte tři chatky. Do průchodu mezi dvěma z nich. Za stromem je jeskyně, sesbírat věcičky. U levé chatky je nenápadná cestička, jděte tam. Na konci vylezte a běžte podél bambusu. Najděte místnost se spínačem. Jakmile ho použijete, zaútočí válečník. Tím si otevřete vchod do třetí chatky tam před chvílí. Za vámi se zase zavře. Dostanete se do chodby s ohněm nalevo a cestou napravo. Tak kudy asi? Oknem prolezete na chodník z bambusu. Pokračujte až se dostanete na střechy. Ručkujte po vegetaci nad vámi a seskočte na druhé straně. Pokračovat do domku na stromě, spínač vypne ohnivý chodník. Vraťte se a po levé straně, kde byl dřív oheň, najděte spínač, otevře vám bránu a vybafne válečník. Na druhý spínač nesahat, je to past! Dostaňte se přes cirkulárky ve stěně. Spínač a otevře se brána. Vypadnete do oblasti s vodopádem. Projděte jím a nyní otevřenou bránou. Proplavte tunelem a bacha na aligátora. Po žebříku na konci nahoru a přes most se dostanete do chatky, kde vám pokousaný voják dá mapku bažiny. A konec.

CRASH SITE

Nejdřív ze všeho se podívejte na mapu. Vylezte na skálu nalevo od bažiny a skočte na zakřížkovanou plošinku (na mapě!). Pokračujte přes všechny ostatní zakřížkované. Těsně před koncem se můžete chytit liány a objevit SECRET. U mlhového jezírka na vás zaútočí první dino. Poradíte si s ním sami, že? Utíkejte dá1 a vlezte do jeskyně. Za chvilku na vás vyskočí druhý dino. Uvidíte spadlé letadlo. Doprava nenápadnou uličkou. Čeká tam frustrovaný voják bez padáku a dva dinové. Zničit krtka. Z bezpečného nadhledu zničit všechny nepřátele. Z plošiny se samými lebkami se můžete vyšplhat na strom k dalšímu SECRETu. V takovém zvláštním kráteru najdete mrtvolu. Válejí se u ní klíčky. Sebrat, v tu chvíli vyběhne Velkej Rexík. Proběhněte kolem něj a schovejte se do výklenku, který byl dříve zavřený. Ze zálohy ho rozporcujte na bifteky. V obou dříve zavřených výklencích přehoďte spínače. Vraťte se k aeroplánu umně zaparkovanému do bujné vegetace. Najdete MP-5 zbraň. V žádném případě nešlapte na most u vody, spadnete mezi zubaté rybičky. Místo toho po skále vylezte na strom a několika přesně mířenými ranami shoďte dino návnadu mezi rybičky. Skočte rychle do vody, přehoďte páku a vylezte na druhé straně. Čekají tam už dva dinové. Bum a Bum. Najděte místnost se spínači. Kdykoliv jeden z nich použijete, zaútočí dinové. Veselé Vánoce. Až přehodíte všechny spínače, budete se moci dostat k dalším klíčkům. Vraťte se k letadlu. U čumáku se budete moci vytáhnout na letadlo a vlézt dovnitř. Zase nasranej dino. V pilotní kabině použijte oba klíčky. Otevřou se vám dveře v nákladovém prostoru. Spínač, víte co s ním. Uvolní se prostor pro velké dělo, které dělá velké BUM. Střílejte do stěn po pravé straně a dávejte dobrý pozor na diny, kteří na vás útočí. Uvolněnou cestou se vydejte a konec levelu brzy uzříte.

THAMES WHARF

Na začátku levelu si prohlédněte okolí. Za zdi napravo je první secret. Seberte munici a po zdi vylezte nahoru. Skočte na nižší plošinku a běžte na bednu. Slezte dolů a přeskočte na žebřík. Pokračujte cestou dolů až k zešikmené střeše. Musíte skočit do prostředního průchodu, abyste se vyhnuli nepříteli. Vejdete do místnosti plné krys a ostatního haraburdí a najdete secret. Vylezte odtamtud nahoru a vraťte se k bedně. Cesta zpátky je skoro stejná, dejte si pozor, abyste skočili doleva, než sjedete zpátky na začátek levelu. Pověste se z konce chodníku poblíž startu. Uvidíte rampu a spínač. Udělejte krok dozadu a spadněte. Potom skočte a chyťte se plošiny se spínačem, který přepněte. Běžte a chytněte se plošiny s lékárničkou. Sjeďte dolů na zelené dveře, které se zvedly po přepnutí spínače. Ve velké tmavé místnosti se vám pod nohama bude rozpadávat podlaha. Přeběhněte rychle na pevné kusy plošin. Rozeběhněte se z nich a skočte na vzdálený okraj. Bouchnete se do hlavy, ale přeci jen se chytnete. Pokračujte chodbou a vezměte si od tvrďáka klíč. Vraťte se k okraji, abyste se dostali z místnosti, musíte se pověsit z rohu plošiny, potom pustit a chytit se pod ní. Ručkujte doprava, jsou tam dva nízké prostory, do kterých se můžete dostat. V druhém z nich je secret. Vraťte se k zeleným padacím dveřím a vytáhněte se nahoru, pokračujte cestou doprava. Stiskněte spínač. Z konce chodníku se zelenými dveřmi se pověste a seskočte do nižší úrovně. Zlikvidujte odstřelovače a nepřehlédněte světlice. Po žebřících vylezte zpátky tam, kde jste začínali. Přeskočte na plošinku nad zelenými padacími dveřmi. Není nutné přehazovat spínač, ale ničemu to rozhodně neublíží. Přeručkujte po budově doprava a jděte po chodníku. Když se dostanete k horní a dolní cestě, vyberte si tu horní. Pod sebou můžete vidět výtah. Spínač, který ho zvedne, je napravo. Výtah se přistaví před dveře do místnosti. Skočte na výtah, sestřelte vránu a vstupte do místnosti. Když. stisknete spínač, začnou místností fičet ohně. Dávejte pozor, až půjdete ven. Pověste a spusťte se z okraje výtahu tak, abyste se vrátili na chodník. Než se spustíte do díry, kterou zpřístupnil spínač v místnosti, skočte a vytáhněte se pro munici. Z místa, kde jste sebrali munici, se podívejte doleva. Seskočte dolů a seberte raketu. Seskočte do díry a nezapomeňte sebrat velkou lékárničku předtím, než se sklouznete dolů. Zlikvidujte stráž. Když sem vejdete poprvé, jedna z nádrží je plná vody, ostatní jsou prázdné a vy můžete vidět červenou chodbu nalevo, mimo váš dosah. Přehoďte spínač a skočte do nádrže, do které se právě napustila voda. Stiskněte spínač. Otevřou se dveře v podlaze jiné nádrže. Opět přehoďte první spínač a v nádrži s otevřenými dveřmi se sníží hladina. Dostaňte se přes nebezpečná ostří a pokračujte pod vodou. Na konci hledejte vchod, do kterého se musíte vplazit. Seskočte do míst pod okrajem. V temné místnosti s generátorem strčte do bedny tak, aby zničila panel ve zdi. Po žebříku vyšplhejte do místnosti s nádržemi. Přehoďte spínač na zdi a budete moci plavat do červené chodby. Na konci této chodby stiskněte spínač, abyste si zpřístupnili páku pod skleněným krytem. Až se vrátíte, velká nádrž bude suchá, ale můžete nad ní přeručkovat. Až zmáčknete druhý spínač, vraťte se do nádrže, nad kterou jste přeručkovali. Proplavte tunelem, posbírejte věci a vylezte do haly. Pokračujte až ke zdi. Dávejte si pozor, každé přešlápnutí je poslední. Čeká na vás odstřelovač a poslední dva secrety levelu. Strčte do pohyblivého bloku a vyšplhejte na něj. Seberte lékárničku a klíč. Ještě než odejdete z levelu, podívejte se doleva. Když slezete po žebříku, je tam lékárnička.


TR 2 cheaty

17. dubna 2009 v 12:34 | Terka |  Chaety


Přeskakování úrovní: Vytáhněte světlici (/), udělejte krůček dopředu, pak jeden dozadu, třikrát se otočte kolem dokola, skočte dopředu.

Všechny zbraně: Vytáhněte světlici, popojděte krůček dopředu, jeden dozadu, třikrát se otočte a nakonec udělejte skok dozadu...

TR 2 návod 2. část

17. dubna 2009 v 12:30 | Terka |  Návod
40 Fanthoms

Podél barelů a rozbitých beden proplavala Lara otvorem u kotvy vraku lodi dovnitř. Pod vodou přehodila páku a vynořila se v podpalubí u modrých beden. Za nimi proplavala do modré místnosti, kde přehodila páku a vypustila vodu. Vrátila se zpět a prošla do další místnosti, kde sebrala tajemství. Propadla se o patro níž a po bednách vyšplhala do chodby s blikajícím světlem. Odbočila do chodby vpravo a vylezla po žebříku do místnosti. Pákou otevřela dveře. Vrátila se k místu, kde vstoupila do chodby s blikajícím světlem. Přehodila další páku a rychle proběhla chodbou. Na jejím konci zabočila vlevo. V další místnosti proplavala k zelenému draku. Sebrala ho a vrátila se zpět. Přeběhla v přímém směru chodbou, odbočila vpravo a v místnosti nahodila páku, která vypnula dva hořící rošty v úzké chodbě. Běžela k nim a další pákou otevřela dveře vlevo od vstupu do tajemství se zeleným drakem. V této místnosti nahozením páky vypnula dva zadní hořící rošty. Rychle proběhla k páce na protější stěně a znovu vypnula tentokrát dva přední rošty. Přeběhla je a na konci chodby vlevo otevřela pákou dveře. Proplavala vodním kanálem a v jeho horní části nahodila páku, která dole otevřela vchod do zatopené místnosti s tajným místem a další pákou. Tou otevřela východ ze zatopené místnosti. Prošla chodbou a proskákala otvory v podlaze o dvě úrovně níž do místnosti s bednou, kterou posunula. Vylezla na ni a vyhoupla se do výklenku s pákou. Jejím nahozením způsobila ve vedlejší místnosti menší otřes. Přes rozvaliny se dostala prvním otvorem vlevo do horní místnosti a stropem dále k páce, kterou nahodila. Vrátila se a druhým otvorem v místnosti, kde způsobila otřes, se přes horní podlaží dostala do výklenku s pákou a nahodila ji. Otevřenými vraty ve stropu se spustila o patro níž a otvorem naproti výklenku s posunutou bednou doběhla k zatopené místnosti. Otvorem u dna proplavala do místnosti, kde otevřela dveře nahozením páky a poklusem do další úrovně.

Wreck of The Maria Doria

Chodbou vlevo pod vodou se Lara dostala do další místnosti. Sjela po šikmé plošině a propadla se do místnosti pod ní. Běžela přímo a za první zdí vlevo vylezla otvorem ve stropě. Tak se dostala do tajné místnosti se stříbrným drakem. Sebrala ho a vrátila se zpět. Pokračovala dál. Přesunula bedny do slepé uličky a uvolnila tak dva vchody. Nejprve se dala vpravo do velkého sálu s mozaikovým stropem. Vpravo zahnula do chodby, přešla střepy a v díře v podlaze sebrala klíč Vrátila se na místo s odsunutými kvádry a vešla do druhé místnosti s převrácenými stoly a židlemi, kde vložila klíč do zámku. Za otevřenými dveřmi přehodila vypínač, který otevřel protější dveře s dalším vypínačem. Ten otevřel chodbu v místnosti s mozaikovým stropem. Tam se dostala přeručkováním z podesty a pokračovala chodbou k několika dveřím. Otevřela dveře na konci vpravo a pomocí přesunutých kvádrů přehodila deon. Prošla dál, odsunula bedny a sebrala klíč. Nahozením páky otevřela průchod zpět do chodby, kde odemkla další dveře. V místnosti pomocí jednoho kvádru vysunula druhý ze zdi a dostala se do chodby s padajícím stropem. Přeběhla po něm a vyhnula se valícím se sudům. V chodbě za nimi nalezla tajemství. Dalším otvorem se dostala do částečně zatopené místnosti s rošty. Ze člunu skočila do vody a přehodila páku. Rychle vyskočila do protějšího otvoru a nahodila další páku. Vpravo se dostala k další páce. Jejím nahozením otevřela průchod do velké místnosti. Přehodila vypínač a propadlem v podestě se dostala o patro níž. Zde rovněž přehodila vypínač a sebrala první čtyřhranný klíč. Vrátila se do místnosti se člunem a předcházejícím vypínačem vypustila vodu. Otevřela dveře a šikmou chodbou vyšplhala vzhůru. Na rozcestí odbočila vlevo a v místnosti s převrácenými stoly přehodila vypínač vlevo, který již jednou nahodila. Vrátila se do chodby na rozcestí, seskočila, přehodila vypínač a sebrala druhý čtyřhranný klíč. Vrátila se na rozcestí a vyskákala do místnosti s mozaikovým stropem. Přeskočila na protější podestu a sebrala třetí čtyřhranný klíč. Seskočila a běžela do místnosti, do které se původně propadla. V pravém rohu se potopila a pod vodou nahodila páku. Otvorem vylezla do místnosti, kde použila čtyřhranné klíče. Posunula kvádr za rošty pod otvor nad klíči a v místnosti přehodila páku. Z otvoru přeskákala na protější stranu a skočila do vody. Proplavala do místnosti s blikajícím světlem. Pokračovala přes vodu do místnosti vlevo a přímo ke dveřím. V místností přehodila deon a rychle přeběhla do další, kde za posunutým kvádrem přehozením deonu otevřela vstup do vody. Pod vodou se vyhnula žralokům a doplavala pro klíč. Vrátila se do místnosti a odemkla dveře. Nahozením deonu uvolnila propadlo a tím získal prostor na posunutí kvádru k deonu. Jeho přehozením otevřela vstup do úzké chodby a do místnosti s bazénem. Skočila do vody a v prostoru potopených sudů proplavala skalním tunelem za dalším dobrodružstvím.

Living Quarters

Vlevo pod vodou nahodila Lara páku a vstoupila do podpalubí vedle strojovny. Přelezla na druhou stranu a vešla do místnosti s hořícími rošty. Z rampy přeskočila do štěrbiny na protější straně a přeručkovala vpravo, kde přehozením páky zlikvidovala oheň. Vyskočila do otvoru a chodbou prošla k páce. Jejím přehozením změnila polohu pístů ve strojovně. Proskočila otvorem v podlaze a po pístech se dostala do chodby na protější straně u stropu. Cestou vpravo nalezla ve výklenku tajemství. Pokračovala dále chodbou a narazila na kvádr. Zasunula ho a posunula další. Seskočila znovu k páce a přehodila písty do původní polohy. Vrátila se chodbou u stropu, přeskákala písty a z posledního skočila vpravo na plošinu s pákou. Jejím přehozením zatopila místnost s původně hořícími rošty. Proplavala do ní a pákou na zdi otevřela protější dveře. Těmi se dostala pod vrak lodi. V protější štěrbině přehodila páku a otvorem v lodi vlezla do druhé části strojovny. Vyskočila na podestu, nahodila páku a doběhla k dalším dvěma ve vedlejší místnosti. Nahodila je krátce po sobě a přeručkovala na druhou plošinu k další páce. Jejím přehozením do druhé polohy uvolnila vstup na vrchní plošinu vedle v místnosti. Odsunula kvádr a přeručkovala vlevo. Skokem do úzké chodby na druhou stranu se dostala dále a přeskočila do místnosti. V chodbě vpravo vyskočila na vyvýšenou plošinu a stropem se propadla do tajné místnosti. Vrátila se zpět, zabočila vpravo a sjela po šikmé plošině. Ve vodě se propadla a proplavala k dalšímu tajemství. Vrátila se a ve vedlejší místnosti přeručkovala na sloup a pokračovala čelní chodbou. Seskočila a dostala se do salonku. Po schodišti přeběhla do další místnosti. V chodbě posunula kvádr nejprve dopředu. V místnosti vlevo nalezla v její zadní části v prohlubni pod odsunutým kvádrem klíč. Vrátila se k prvnímu kvádru v chodbě a nyní ho posunula k sobě. Přes zábradlí seskočila do místnosti dole a chodbou za odsunutým kvádrem se dostala ke dveřím. Odemkla je a po schodišti napravo vstoupila do hlediště kina. Skočila do výklenku na pravé straně a přehozením deonu odsunula část opony. Prošla za ní a pomocí přisunutého kvádru se dostala do místnosti za druhou oponou. Přehozením vypínače zatopila prohlubeň v místnosti, kde před tím našla klíč. Vrátila se tam a přes vodu se dostala ven z lodi.

The Deck

V další úrovni Lara hned proskočila okny do vody. Vylezla přes malou skalní plošinku a doskákala ke klíči. Skočila zpět do vody a pod skalním masivem proplavala do otvoru ve stropu. Vylezla z vody a dala se doprava k navršeným bednám. Ty postupně odsunula. Nyní v odkrytém vchodu vložila klíč do zámku a vstoupila do místnosti. Podvodní pákou spustila padací strop. Vrátila se zpět a ve výklenku před bednami se propadla čtvercovým otvorem do místnosti s padacím stropem. Vylezla na výstupek a nahozením páky vypustila vodu z prostoru za otevřenými dveřmi. Vrátila se tam a v zadní části místnosti odsunula bednu. Chodbou vylezla do jeskyně k podzemnímu jezírku. Na jeho dně objevila tajemství. Kousek od tajného místa proplula do podzemní chodby, kterou se dostala k otvoru. Proskočila jím na bedny na člunu a sebrala klíč. Znovu proplavala do podzemní chodby a cestou vlevo se dostala ven z jeskyně na horní palubu lodi. Spustila o patro níž na palubu s odkrytým bazénem. V něm za dveřmi objevila tajemství. Z vysunutého můstku u rozbitého zábradlí se spustila ještě níž na malou plošinu. Z ní přeskočila na vystouplý kamenný kvádr a dále na betonovou rampu. Skokem z této rampy do skalní dutiny vpravo objevila další tajemství. Z betonové rampy skočila dál na převrácený trup lodi. U lodního šroubu se spustila do malé štěrbiny a přeručkovala vlevo na plošinu, ze které opět přeskočila do protější jeskyně. Běžela vzhůru. Šikmou stěnu překonala po výstupcích šikmými skoky. Pokračovala na vrchol jeskyně, odkud nejprve přeskočila na protější střechu a z ní na další. Propadlem se dostala do kabinového prostoru lodi. Na konci labyrintu chodeb narazila na zasunutý kvádr. Odsunula ho a nahozením deonu otevřela další dveře v téže úrovni. Vešla do místnosti a klíčem odemkla dveře. Přeběhla padající strop vpravo k protějšímu vypínači a otevřela jím další dveře. Znovu přes padající strop, tentokrát po levé straně, zatím neporušené. Otevřenými dveřmi se dostala po schodech do jeskyně. Otvorem na jejím konci seskočila na vrak lodi a sebrala klíč. Sestoupila do nejnižší úrovně, kde za odsunutými bednami objevila poslední dveře. Odemkla, vstoupila a sebrala žlutý klíč.

Tibetan Foothills

Po seskoku s padákem z havarovaného letadla v tibetských horách se Lara vydala skalní soutěskou vpravo. První vlnu valících se koulí přeskočila, před druhou se schovala do výklenku ve skále. Pokračovala uvolněnou cestou dále a došla ke skalnímu výstupku. Proskočila zamrzlý otvor, sjela dolů a zachytila se na protější stěně. Přeručkovala škvíru a došla na konec jeskyně. Skočila do vody a vylezla na malé bílé plošině. Vyšplhala po stěně a skočila na podestu před jeskyní, kterou se dostala na skalní výstupky a přes ně na druhou stranu k chatě. Cestou sebrala lékárnu. U chaty napravo před rozbitou mříží objevila tajemství. Nasedla na sněžný skútr a vydala se cestou do jeskyně. Projela jí a zaparkovala na volném prostranství za jeskyní. Ze šikmé rampy skočila do další jeskyně a putovala dál. Přeskočila skalní propast a zabočila vlevo. Na rozcestí se dostala cestou vpravo do výklenku, kde nahozením páky otevřela dřevěná vrata. Vrátila se na rozcestí a dala se druhou cestou. Přeběhla most a dostala se na volné prostranství na skalní rampu. Na plošině vpravo nalezla tajemství. Sestoupila dolů a na protější stěně vyšplhala do skalního otvoru. Cestou vlevo sestoupila do propasti a sebrala klíč. Pokračovala dál, pákou si otevřela dveře, vyšplhala nahoru a znovu se ocitla před propastí. Přeskočila ji a došla do prostoru se zamrzlým jezírkem, kde klíčem narovnala padací most. Po něm utekla před lavinou do další části jeskyně. Přeručkovala vytvořenou propast a vrátila se zpět k zamrzlému jezírku. Sebrala klíč a zlikvidovala protivníka. Na jeho skútru projela po svahu kolem propasti, přelezla na druhou stranu a vrátila se k dřevěné chatě. Odemkla dveře a uvnitř nahodila páku. Otevřenými vraty za chatou prošla do další jeskyně. Přeručkovala propast. Na jejím druhém konci sestoupila dolů a nalezla tajemství. Cestou dál se na volném prostranství utkala se dvěma skútry. Vypořádala se s nimi po svém a pokračovala v cestě. Zasunula kvádr ve stěně a provlékla se do dalšího prostoru. Vpravo objevila zatopenou propast. Sestoupila níž a z výklenku skočila do vody. Vylezla na plošinu a přeskočila do otvoru ve skále. Proběhla jím a jak jinak...

Barkhang Monastery

Lara seběhla skalní chodbou před palác, kde to nejprve pořádně vyčistila. Po žebříku na zdi vlevo vyšplhala na podestu a z ní přeskočila do výklenku. Z něho se dalším skokem dostala na skálu se štěrbinou, kterou přeručkovala před okno chrámu. Okno rozbila a vstoupila dovnitř. V chodbě odbočila vlevo a další místností vlevo vyšplhala po žebříku do velké místnosti s obří sochou. Na vysunuté podestě sebrala klíč. Vrátila se zpět do chodby, kde předtím odbočila vlevo, a před vraty zasunula do zámku klíč. Vešla opět do místnosti se sochou, tentokrát o patro níž. Mezi sloupy vpravo prošla chodbou do místnosti se sekajícími břity. Přeskočila první z nich a sebrala klíč. Vrátila se zpět, seběhla se schodů a zamířila do chodby vpravo. Proběhla místností s bednami a pokračovala dál. Přeskočila nastražené propadlo a v další chodbě zamířila po schodech k oknu. Skrze něj vstoupila na parapet a pokosila řvouny na nádvoří. Seskočila dolů. Po žebříku, který nalezla v podloubí, vyšplhala vzhůru a sebrala první modlitební mlýnek. Vrátila se zpět přes místnost s bednami do chodby. Odbočila vpravo a proběhla úzkou chodbou mezi kyvadly s trny a valícími se břity. U posledního břitu našla v zadní části chodby tajemství. Pokračovala do spojovací místnosti a sebrala klíč. Pokračovala do místnosti s bazénem, kde ve výklenku objevila další tajemství. A nyní zpátky do místnosti se sochou. Červeným klíčem otevřela propadlo. Podzemní chodbou se vydala ven z chrámu. Otvorem ve skále vyšplhala po žebříku na skalní podestu a přeběhla visutou lávku. Po skalních výstupcích přeskákala na střechu chrámu, pronikla dovnitř a sebrala druhý modlitební mlýnek. Pákou si otevřela dveře a vrátila se zpět do velkého chrámu se sochou, kde u propadala s červeným klíčem vstoupila dovnitř. Velkými vraty zabočila vpravo a doběhla do místnosti s přeplátovanými dveřmi. Klíčem je otevřela a v zádveří sebrala další klíč. Cestou zpět do místnosti se sochou odbočila do místnosti s rotujícími břity. Odemkla dveře a prošla do atria. Mezi sochami za rohem našla páku, kterou dočasně zhasila ohně v uličce, kterou proběhla. Odbočila vlevo k další páce a spustila dvě propadla. V dolní místnosti rozbila sklo a sebrala dva krystaly. Další pákou u žebříku si otevřela východ. Po schodech vyběhla mezi sochy a tam vložila první krystal. Prošla uvolněným vchodem a odsunula bednu. Ve skrýši sebrala třetí modlitební mlýnek. Vydala se zpět na vrchní podestu se sochou, kde sebrala první klíč. Uličkou vpravo seskočila do chodby. Vyhnula se valícím se koulím a za druhou z nich odbočila vlevo do místnosti s malým bazénem. Překonala vodní vír a proplula do další chodby. Skočila do tmavé chodby, na protějším konci vyšplhala o patro výš. V pravé místnosti sebrala čtvrtý modlitební mlýnek. Přeskočila ohně a ve vedlejší místnosti odsunula kvádry. Chodbou za nimi a po žebříku se dostala zpět do místnosti se sochou. Sestoupila o patro níž a vyběhla do vchodu u zábradlí před sochou. Po žebříku vyšplhala do výklenku a po hlavě sochy přeskákala do protějšího výklenku, kde zasunula druhý krystal. Otvorem v podstavci pod sochou se dostala do místnosti vedle bazénu. Přehodila páku a v protější místnosti posunula kvádr pod vodopád. Ve vypuštěném bazénu za odsunutým kvádrem sebrala pátý modlitební mlýnek. Vrátila se k soše a dveřmi vlevo u jejího podstavce prošla do místnosti, kde do prázdných otvorů nasadila všech pět modlitebních mlýnků. Otevřela jimi velká vrata a v protější místnosti nasadila klíč do zámku. Vyběhla otevřenými dveřmi.

Catacombs Of The Talion

Vyhnout se padajícím krápníkům bylo pro Laru naprostou samozřejmostí. Vlevo v jeskyni přeručkovala spárou do tajné místnosti. Spustila se do místnosti se sněžným mužem a na stěně přehodila páku. Po žebříku vylezla zpět k prasklině a po šikmé plošině sjela na podestu. Po schodech seběhla do místnosti s malým jezírkem. Na schodišti přeskočila vlevo a vyprovokovala dvě koule. Uskočila před nimi a v dolní části místnosti za jezírkem vyskočila na špičatý skalní převis. Přeběhla padající strop a zachytila se na protějším žebříku. Z něj přeskočila na zadní plošinu, kde pákou zvedla mříž. Sebrala zlatou masku. Nyní se protáhla otvorem ve dně vypuštěného jezírka a dala se chodbou k mříži. Otevřela si pomocí zlaté masky. Vyběhla po šikmé ploše a uskočila před valícími se koulemi. Vešla do otevřeného prostoru s lávkou. Z prvního výstupku přeskočila do otvoru v levé stěně. Seskočila dolů. U zamrzlého jezírka proběhla vpravo do místnosti s ledovou stěnou. Vlevo z výstupku skočila do vody a sebrala zlatou masku. Vrátila se do otevřeného prostoru s lávkou. Za balkonem vpravo našla dveře. Do otvoru nasadila masku a vstoupila do místnosti. Na plošině uprostřed mříží nahodila páku a otevřela všechny mříže v místnosti. Kvádr v pravém rohu posunula pod mříž a zablokovala tak její spuštění. V místnosti za mřížemi přehodila další páku. Znovu vylezla do otvoru, kde ve vodě našla zlatou masku a přeběhla lávku. Z plošiny na konci lávky přeskočila na protější žebřík. V další místnosti skočila otvorem do vody o proplavala do zadní části zatopené jeskyně. Z malé plošiny vyskočila na žebřík a nalezla tajemství. Pokračovala dál. U dveří vylezla na sloup a přeskočila na další žebřík. Zachytila se těsně za spodní okraj, vyšplhala po něm a saltem přeskákala na kamennou lávku s pákou. Tou otevřela dveře za sloupem. V další místnosti otevřela pákou na středovém sloupu hlavní vrata v místnosti s balkonem. Vrátila se tam a v místnosti přeskočila na podestu. Unikla před valícími se koulemi. Další koule valící se z vedlejší plošiny vybouraly v protější stěně otvor do místnosti. V té se Lara postavila na první čtvercovou plošinu. Po druhé proběhla do místnosti s otrávenými trny a protějšími dveřmi v časovém limitu zmizela do další úrovně. V místnosti s trny před ukončením úrovně vyšplhala po zdi vlevo na červenou stříšku, kde nalezla tajemství.

Ice Palace

V další místnosti Lara střelila do kovového zvonu a otevřela jím dveře. Vstoupila dovnitř a z plošiny vpravo seskočila do otvoru s trampolínou. Střelila do dalšího zvonu. Ten otevřel první mříž v podloubí ve střední části místnosti. Před podloubím vyskočila šikmo z dvojité trampolíny s úchytem o dvě patra výš do místnosti s pákou. Nahodila ji a otevřela klec se sněžnými muži. Nad klecí vešla chodbou do místnosti, kde pákou narovnala plošinu v prvním podlaží v podloubí. Z trampolíny v podloubí na ni vyskočila. Střelila do protějšího zvonu a otevřela i druhou mříž v podloubí, kde se z nové trampolíny odrazila na protější podestu. V otvoru střelila do zvonu a otevřela mříž nad plošinou. Po žebříku vyšplhala do horních prostor. Z parapetu seskočila do místnosti. Výklenkem, kde skolila sněžného muže, přešla do jeskyně a na kvádru sebrala zlatou masku. Vrátila se zpět k výklenku a vylezla otvorem vlevo. Dala se chodbou doprava a nalezla tajemství. Na protější straně se chodbou dostala do místnosti s ozdobnými vázami. Skočila o patro níž a výklenkem za balkony vylezla ke schránce, kam vložila zlatou masku. Ve vedlejším výklenku prošla otevřenými dveřmi přes lávku na protější stranu a chodbou se dostala do místnosti se zavěšeným lustrem. Na vedlejší plošině přehodila páku a vylila z lustru roztavenou hmotu na zamrzlou plochu jezírka. Na jeho dně nalezla palici ke gongu. Proplavala do vedlejší jeskyně. Mezi padajícími krápníky vylezla z vody, pokosila sněžné muže a po schodech přešla do místnosti s koulemi. Rychle před nimi utekla do výklenku vlevo. Přeručkovala nad propastí a vyskočila do výklenku. Z něj přeskočila na protější stěnu a vyšplhala do otvoru pod stropem. Spustila se do místnosti s gongem. Palicí do něj udeřila. Seskočila do místnosti a v levém zadním rohu přeskočila přes propast na protější žebřík. Dole nalezla páku, kterou otevřela dveře do budovy vedle gongu. Uvnitř na sloupu nalezla tajemství. Vylezla do místnosti pod gongem, kde na sloupu sebrala zlatý klíč. Zavřenou chodbou vyrazil obrovský netvor kterého Lara musela jen a jen pokropit.

Temple Of Xian

Lara proběhla obě místnosti, sjela po plošině a přes vodopád se dostala do spodní části jeskyně. Vylezla z vody na plošinu před žebříkem. U vodopádu vpravo proplavala tunelem do vedlejší jeskyně a před chrámem vylezla z vody. Z trampolíny vedle chrámu vyskočila na střechu. Na protější straně nahodila páku a otevřela průchod u žebříku s plošinou. Vrátila se na ni a vyšplhala vzhůru. Došla do místnosti s lávou. Sešplhala níž. Přeručkovala skulinou a spustila se o patro níž. Na plošině vpravo přeručkovala a nalezla tajemství. Na opačné straně přeskočila na žebřík a vyšplhala do chodby s kovovými rošty. Prošla jí do další místnosti. Protější žebříky přeručkovala a na konci odrazem od protější šikmé stříšky přeskočila na podestu vedle nastražených otrávených trnů. Rychle přeběhla labilní strop nad lávou a na jeho konci spadla na vyčnívající sloup. Z něj skočila do protějšího otvoru, sjela po šikmině a zachytila se na sloupu pod pákou. Tou otevřela dveře do chrámu v zadní jeskyni. Skočila do vody a doplavala k němu. Vstoupila dovnitř a ocitla se v místnosti s figurínami. Otevřeným vchodem prošla do další místnosti s lávou, kde přeskákala k páce v protějším výklenku. Nemohla ji nahodit a propadla se níž do místnosti s lisovacími kvádry a otrávenými trny. Rychle nahodila protější páku a zpět do chodby. Šikmo vzhůru a vyhýbat se valícím se koulím. Seskočila do tmavé místnosti, kde pákou otevřela vchod k žebříku se sekajícími břity. Sestoupila do místnosti s dalšími jezdícími břity. Proběhla a dostala se do horní úrovně místnosti s figurínami. Nahodila vypínač o po trámech rychle přeskákala do protějších dveří. V další místnosti s lávou přeběhla lávku s kývajícími se pytli s trny. Nahodila rychle oba vypínače na plošině a dlouhým molem přeběhla s výskokem na výstupek pod sochou draka, kde sebrala dračí klíč. Přeskočila na sloup vlevo a vylezla do místnosti za sochou draka, kde nahodila páku. U stropu v místnosti s lávou nalezla tajemství. Z plošiny před drakem přeskočila na vysoký sloup a dále až přes trampolínu na levý sloup u protější zdi. Šikmo po výstupcích ve stěně vyskákala do horního otvoru. V místnosti odsunula kvádr a pákou za rohem otevřela mříž v podlaze. Sjela po šikmině. Znovu se ocitla v horní části místnosti s figurínami. Seskočila z trámu a vedle dveří vložila dračí klíč do zámku. Proběhla chodbou s jezdícím břitem a sjela do další místnosti s vodou. Zde nahodila hned tři páky. Ve vedlejší místnosti s vodopádem přeskákala po sloupech na plošinu u dvou kovových roštů. V bazénu přehodila páku o rychle proplavala protější zatopenou chodbou. Na jejím konci u stropu proplavala výklenkem k další páce. Ta otevřela dveře za ní a opět páka. Rychlá vracečka do bazénu a vynořit se v otvoru ve stropu. Otevřenými vraty prošla do další místnosti a pak do chodby. Nahodila páku a skočila do otvoru v zadní části místnosti. Silný vodní proud ji vtáhl do vodního tunelu, kde sebrala zlatý klíč. Plavala dál do jezera s plošinou a žebříkem, kde na počátku epizody poprvé vylezla z vody. Odemkla vrata a vplula do zatopené chodby. Na rozcestí vpravo pronikla otvorem dál a na protějším sloupu přehodila páku. Vrátila se zpět na rozcestí a otvorem ve stropu proplula do další jeskyně. Vylezla z vody a vydala se do pavoučí říše. V nevábné jeskyni proběhla až do místnosti se zámotkem. Přes sloupy postupně přeskákala do další chodby a z ní na protější sloup ve vodě. Zde nalezla klíč. Skočila do vody před vchodem do pavoučí říše. Otvorem ve dně se vrátila a proplavala do jeskyně s chrámem. U dveří vpravo zasunula klíč do zámku. V další místnosti šikmo přeskákala po výstupcích do horní chodby. Proběhla ven a po lávce do další místnosti. Přeskákala po sloupech a za místností s jezdícím břitem přeběhla lávku. Na protějším sloupu vypínačem otevřela zlaté dveře do místnosti s lávou. Vrátila se zpět za místnost s jezdícím břitem. Ze sloupu pomocí kaskádovitě uspořádaných trampolín vyskočila do výklenku a dál se dostala do místnosti s lávou. Z kamenného mola přeskočila na plošinu u zámku. Z ní rychle utekla před jedoucím kvádrem s trny na protější sloup a vyšplhala po žebříku na vrchní podestu. Z ní vylezla do místnosti s dalším lisovacím kvádrem a přeskočila s chycením na žebřík. Vyšplhala nahoru a v úzké chodbě s hořící dračí loučí na konci nahodila páku. Tou otevřela dveře na podestu k soše draka. Na sloupu před hlavou draka sebrala zlatý klíč. Seběhla zpět na podestu se zlatým zámkem. Odemkla a na protější stěně přeskočila z mola na vysunutou kovovou plošinku. Z ní pěkně hup na protější žebřík a na další podestu u jedovatých trnů. Z ní šikmo skočila na podestu za sloupem, kde nahodila páku. Stejnou cestou na stejnou podestu u trnů. Nyní ovšem šplh vzhůru. Ocitla se znovu v úzké chodbě s dračí loučí. Přešla na podestu do opačné místnosti, kde se tyčila druhá socha draka. Přeskákala k jeho hlavě a u sloupu vylezla po žebříku vzhůru. Přes soustavu dalších žebříků se sekajícími břity vyšplhala do nejvyšší chodby, aby byla svědkem podivného rituálu.

Floating Islands

Po zelené plošině se Lara pustila nejprve šikminou vlevo. Doskočila na malou podestu, kde sebrala zlatý valoun. Přeskočila ke zkamenělině bojovníka. Po výstupcích vlevo vylezla zpět na zelenou plošinu. Rozeběhla se a přes šikmou plochu skočila na podestu s vysokým plotem, kde nahodila páku. Doběhla k otevřeným dveřím. Sjela dolů a odrazila se na další plošinu. Vylezla otvorem v podlaze do chrámu a sebrala zlatý valoun. Od zkamenělých soch bojovníků se vpravo po zeleném výstupku spustila níž a na plošině nahodila páku. Dalším otvorem po zelených masivech přeskákala na velkou plošinu se dvěma zkamenělými bojovníky. Vsadila oba zlaté valouny do otvorů u dveří a prošla jimi před chrám s hořící střechou. Vlevo přeskočila plošinu s koulí, unikla další kouli a skočila k lanovce. Nad mostem před otevřeným vchodem do chrámu se pustila. Vešla dovnitř. V místnosti u tří zkamenělých bojovníků nahodila páku. Na protější straně v místnosti sjela lanovkou k žebříku, kde se zachytila a vyšplhala vzhůru, až k zelenému výklenku. Spárou přeručkovala do další místnosti a po šikmém zeleném sloupu vylezla na střechu. Dostala se zpět do místa, kde unikala před koulemi a stejnou cestou se dostala k lanovce. Tentokrát se vydala na parapet ve výklenku. Skočila vlevo a posunula zelený kvádr pod šikmou plošinu a vedle vrhače smrtících disků vyskočila na podestu. Na sloupu přehodila páku. Seskočila do úzké mezery v podlaze a z plošiny nahodila páku. Vrátila se zpět do místa nahození první páky a vylezla na zeď před hořící stěnou. Skočila obdélníkovým otvorem do vody. V místnosti nahodila další páku. Otvorem ve dně proplavala do místnosti se sekajícími břity, které pákou před nimi vyřadila z činnosti. Šla dál a vylezla v chodbě za lanovkou. Přeskočila do hlavní místnosti a z ní zpět k lanovce, ale o patro výš. Z chodby přeskočila do skuliny a přeručkovala jí k další páce. Nahodila ji, vrátila se a otevřenými dveřmi prošla do místnosti s otvorem uprostřed. Sjela o patro níž a pákou zvedla mříže. Pokosila oživlé zkamenělé bojovníky a ve výklenku nahodila další páku. U posledního zkamenělého bojovníka v protějším výklenku pákou zvedla mříž. Vyběhla po zalomeném schodišti zpět do místnosti s otvorem uprostřed. V otevřených dveřích vyšplhala po žebříku a salty přeskákala na další až do horního patra s lanovkou. Na rampě posunula kvádr před vrhací disky, zavěsila se na lanovku a ...

The Dragon s Lair

Lara prošla přes zkamenělinu bojovníka do druhé místnosti. Za rohem nahodila páku. Postřílela dva další oživlé bojovníky a nahodila další páku. Vběhla do vedlejší místnosti a postřílela nepřátele. U jednoho z nich sebrala zlatý valoun, kterým otevřela dveře. U obětního oltáře došlo k přeměně oběti v mohutného draka. Když ho Lara zdolala, rychle mu vytáhla ze srdce dýku. Uvolněnou cestou z hořícího chrámu opustila Tibet.

Home Sweet Home

Nelekejte se, že je Lara opět beze zbraní. V domácím úboru ve své přepychové vile si prohlíží svou trofej. Avšak alarm signalizuje další nebezpečí. Lara otevřela klíčem úkryt, sebrala veškerý arzenál a šla se definitivně vypořádat s vetřelci, včetně jejich bosse.

Tak a konec doufám že se líbila konečná animka XD


TR 2 návod 1. část

17. dubna 2009 v 12:29 | Terka |  Návod

The Great Wall

Po seskoku z vrtulníku sjela Laura po šikmé stěně do jeskyně. Pokračovala v přímém směru, přebrodila jezírko a po výstupcích ve skalním masivu vyskákala ke chrámu. Cestou sebrala stříbrného draka (tajemství). Pod chrámem z výstupku přeskočila šikmo pod otvor v obvodové zdi a vylezla jím do místnosti. Pokračovala propadlem v pravém rohu do spodní místnosti s vodou. Vystoupila po výstupcích vlevo a přeskočila k protější páce, kterou přehodila. Otevřenými dveřmi vstoupila na nádvoří. Sklouzla do jezírka vpravo napravo pod hradbami, kde v zatopeném výklenku nalezla klíč. Po zelených výstupcích vylezla z jezírka zpět na zeď a na nádvoří otevřela dveře a vstoupila do další místnosti. Po žebříku vylezla na malou plošinu, kde sebrala další klíč. Otevřela další dveře. Odsunula kvádr a šikmou plošinou sjela k vodě. Prasklinou v levé stěně přeručkovala místnost se smrtícími vrhacími disky a na druhé straně vylezla do chodby. Rychle přeběhla padající strop a utíkala před valícími se koulemi. V dolní části chodby přeskočila jedovaté trny a dopadla do uzavřeného prostoru. Před lisovacími kvádry s trny vylezla výklenkem u kostry do další chodby. Znovu přeběhla padající strop a sekající břity a zahnula vlevo. Cestou před lisovacími kvádry sebrala další tajemství a utíkala do zadní části chodby. Zde se propadla do jeskyně. Proběhla mezi rotujícími břity a zavěsila se na lanovku. Přejela rokli, na jejím konci se pustila a zabila dva tygry. Proběhla kolem tábořiště s ohněm k zavřeným červeným dveřím se symbolem draka do další úrovně.

Venice

Úzkými uličkami proběhla Laura k dřevěné chýši u vody. Zlikvidovala muže s baseballovou pálkou a vešla dovnitř. Postupně nahodila dva vypínače a po žebříku vyšplhala na střechu. Vylezla na parapet u okna, prostřelila sklo a vstoupila do místnosti. Protějším oknem přeskočila na červenou plátěnou stříšku a dále na balkon, kde sebrala klíč. Vrátila se a z dřevěné chýše skočila do vody. Proplavala pod protějšími vraty, zasunula klíč k otevření vrat a nahodila vypínač. Vrátila se na střechu dřevěné chýše, vlezla do místnosti a v její zadní části přehodila deon. Vrátila se kousek zpět, rozstřelila okno a přeskočila na protější plátěnou stříšku. Přeskákala přes ostatní stříšky až na podestu se žebříkem. Vylezla po něm do místnosti a přehodila páku. Skočila zpět do vody ke člunu a vjela otevřenými vraty do zatopeného sklepení. Přeskočila vodopád, zahnula doprava a vystoupila na dřevěnou plošinu. Vpravo od žebříku nalezla tajemství. Prošla tajným vchodem a proplavala zpět přes vodopád v zatopeném sklepení. Pod vodopádem našla další tajemství. Doplavala k zaparkovanému člunu a na protější straně u dveří vylezla na dřevěnou plošinu. Rozbila okno a v místnosti přehodila páku, kterou vyrovnala hladiny v zatopeném podzemí. Vrátila se na plošinu, vylezla po žebříku a v zatopeném koridoru nahodila pod vodou páku. Otevřela dveře a vstoupila do Benátek. Z otevřených vrat se dala vlevo. U zaparkovaných gondol vylezla na bedny, přeskočila na protější plátěnou stříšku a z ní na kamenný most. Zlikvidovala nepřátele a sebrala klíč. Na dvoře odemkla dveře. V místnosti seskočila o patro níž a přehodila deon na stěně. Vrátila se zpět na kamenný most. Naskočila do člunu a dojela až k šikmé dřevěné plošině, která vyčnívala z vody. Vylezla po ní, rozbila okno a sebrala náboje a symbol draka. Proskočila oknem k zaparkovaným gondolám a vylezla na dřevěnou plošinu. Zbavila se muže s baseballovou pálkou. V místnosti nahodila páku, kterou otevřela další dveře. Vstoupila dovnitř a sebrala stříbrný klíč. V pravém rohu vyšplhala do horního pokoje. Zabila nepřátele a přehodila páku. Pak doplavala zpět ke kamennému mostu, kde vylezla na betonovou rampu a odemkla dveře. Uvnitř nahodila deon. Doplavala k rohové místnosti zčásti zatopené vodou a přehodila vypínač. Pod dveřmi proplavala zpět k betonové rampě. Od rampy proplavala pod vodními minami a vešla do otevřených vrat.

Bartoli´s Hideout

Laura projela ve člunu otevřenou bránou a zaparkovala u prvních dveří vlevo. Vyběhla po dřevěných schodech do místnosti, kde přehodila deon. Vešla do místnosti, odkud vyběhl hlídač. Rozbila okno vlevo, zastřelila dva psy a v kryté zahradě sebrala lékárnu a další inventář. Proběhla skrze tři figuríny rytířů a na konci tmavé chodby vlevo přehodila páku. Vrátila se zpět do místnosti a s pomocí dřevěného šikmého dílu vyskočila na dřevěný strop, odkud prošla na balkon vlevo. Posunula kamenný kvádr a z podesty přeskočila na protější balkon se zábradlím. Pomocí žebříku vylezla na venkovní balkon. Z jeho otevřené strany skočila na protější plátěnou stříšku, přeručkovala doleva a zpětným saltem skočila přes zábradlí protějšího balkonu. Odtud přeskočila na sousední dřevěnou plošinu a dále na šikmou plátěnou červenou stříšku. Seskočila na rampu pod ní a dále do protějších dveří. Vyběhla po schodech a v místnosti se žlutou tapetou přehodila na stěně páku. Vrátila se do sousední místnosti a na venkovním balkoně nalezla tajemství. V místnosti s nahozenou pákou rozbila okno a prošla na venkovní balkon. Zastřelila hlídače a sebrala mu náboje do UZI. Rozbila druhé okno a vešla dovnitř. Ve vyhaslém krbu posunula cihlový kvádr a vešla do místnosti roubené dřevěnými trámy. Překonala dva ostré břity a v časovém limitu přeskákala čtyři pole se zhasnutými ohni. Vstoupila do místnosti s křišťálovými lustry. Vyskákala po nich ke stropu, kde na jednom z trámů přehodila páku. Po krajním lustru přeskákala na další a na dřevěnou plošinu s pákou, kterou přehodila. Seskákala na nejníže zavěšený lustr a z něj přeskočila do odhalené skrýše pro klíč. Zpět po lustrech se dostala na dřevěnou plošinu vlevo nad krbem. Přehodila páku a rozbitým oknem prošla po římse a průduchem za krbem skočila do vody. Nalezenou páku přehodila. Otevřenými dveřmi proplula do vedlejšího zatopeného sklepa, kde v zadní části nahodila páku a objevila tajemství. Vrátila se zpět do vedlejší místnosti a odemkla dveře do knihovny. Proběhla její vstupní halou a zamířila k protějšímu vchodu. Vyšplhala po regálech knihovny a přehodila páku, čímž otevřela další dveře. Vběhla do nich a opět po regálech knihovny vyšplhala ke stropu. Rozbila okno a přeskočila naproti na vysunutý balkon. Odtud přes doškovou stříšku přeskočila na cihlovou zeď. Prošla doprava a přeskočila na střechu dřevěné chaty. Došla ke komínu a skočila na malou cihlovou zídku. Za ní ve vodě našla UZI. Vrátila se do dřevěné chaty. Ze stolu sebrala klíč k odpálení dynamitu. Protějšími dveřmi se dostala přes dvůr zpět do knihovny, kde ve vstupní hale přehodila páku. Vešla do místnosti a rozbitými okny na dvůr se zahradním altánem. Vodou proplavala vlevo, vylezla na zeď a odpálila dynamit. Přeplavala na protější stranu do zatopených rozvalin a v pravém rohu vylezla na střechu budovy. Za krovem střechy proběhla ke skluzavce a šup...

Opera House

Z dřevěné plošiny s kývající se bednou skočila Laura přes protější střechu do vody. Vlevo na zdi nalezla žebřík. Vyšplhala do prvního patra a na další mezipodestě přehodila deon. Vyšplhala výš a přeskákala po protějších plošinách zpět na výchozí plošinu s bednou. Skočila kolmo do otvoru v protější střeše, sebrala klíč a po schodišti vyšla k původně nahozenému deonu. Stejným způsobem se dostala na plošinu s kývající se bednou. Skočila doprava a pak z malé plošiny na šikmou střechu, na které se nad oknem zachytila. Pustila se a znovu se zachytila na okenním parapetu. Rozbitým oknem prošla mezi střepy k žebříku a vylezla na rozbitou střechu opery. Cestou odemkla jedny dveře. Polorozpadlou střechou přeskákala a na jejím konci skočila do úzké chodby. Tou se dostala až ke kupoli opery. Seskočila na volné prostranství a na protější straně přeskočila z kupole na sloup s kývající se bednou. V otvoru za sloupem přehodila vypínač, který otevřel propadlo do horních lóží opery. Vstoupila dovnitř a přehodila oba deony. Dveřmi vlevo se dostala k dalšímu přepínači. Přehodila jej. Vyskočila na zavěšený žebřík a přelezla do otvoru. Seskočila do hlediště opery. Chodbou vlevo prošla k výtahům. Nahodila deon. Vrátila se zpět a seskákala k zatopenému orchestřišti před pódiem. Vylezla na něj a v místnosti vlevo nahodila deon. Přeběhla do protější místnosti, kde vylezla na plošinu s nastraženými střepy. Z plošiny přeskočila vlevo do praskliny a přeručkovala k deonu, který nahodila. Spustila tak padací most k dalším plošinám. Stejnou cestou na ně vystoupila a pokračovala až k horním plošinám s kývajícími se pytli. Proběhla kolem nich a nahodila další deon. Ten uvolnil pytel a dále otvor do pódia. Vlezla do něj a zatopenými prostory se dala nejprve vlevo. Na malé dřevěné vyvýšenině nahodila další deon. V úzkém otvoru naproti objevila tajemství. Vrátila se zpět a vydala se cestou vpravo. Na podestě se žebříkem sebrala Relay Box. Rychle seskočila do jedoucího výtahu a sjela do přízemí, kde nahodila deon. Když vyjel výtah nahoru, seskočila do vody a plavala vlevo. Pod místností vedle pódia sebrala počítačovou kartu. Plavala zpět a mezi sloupy nahodila pod vodou páku, kterou otevřela roletu od výtahu. Proplavala skrz a vylezla na první podestu. V prvním patře se dala chodbou vpravo. Rozbila sklo a seskočila do šatny, kde nahodila deon. Sjela šikmou chodbou, přeskočila větrák klimatizace a vyskočila na sloup s klíčem. Sebrala ho. Vyskákala nahoru a po šikmé ploše sjela do otvoru nad větrákem. Propojovací chodbou došla na křižovatku kanálů vzduchotechniky. Přeskočila v přímém směru před větrák. Znovu o patro výš v přímém směru k dalšímu větráku. Posledním skokem v přímém směru o patro výš se dostala do malé místnosti s kvádrem. Skokem z malé místnosti ještě o patro výš získala další tajemství. V místnosti odsunula kvádr a přehodila vypínač za ním. Znovu vstoupila do šatny. Kvádr z malé místnosti přesunula do šatny ke schůdkům. Rozbila sklo ve vyšším patře a na posunutý kvádr přesunula další. Po takto navršených kvádrech vylezla zpět do chodby v prvním patře. Přeskákala o patro výš ke dveřím se zlatým klíčem v zadní části hlediště. Proskočila otevřenými dveřmi a v místnosti zamáčkla vypínač. Vyšplhala podruhé po zavěšeném žebříku a mezi dvěma nahozenými deony vložila počítačovou kartu do desky. Vyskákala do nejvyššího podlaží k výtahům, kde vedle Relay Boxu znovu nahodila deon. Když sjel výtah dolů, skočila na žebřík vpravo a vylezla vzhůru. V místnosti nalezla tajemství a ve výklenku nahodila deon. Ten otevřel tajný východ do hlediště. Seskákala na pódium a vešla do zákulisí mezi bedny. Vysunula jednu z nich a ve skryté malé místnosti nahodila deon. Vylezla po bednách ke světlu a do rozbité lóže. Před houpajícím se pytlem nahodila deon. Proběhla kolem pytle do skladiště s bednami. Přeskákala do levého rohu a přepnula tlačítko. Otevřenými dveřmi v protějším rohu místnosti vyběhla ven a vnikla do zavazadlového prostoru nákladního letadla.

Offshore Rig

Ve skladišti s bednami jich Lara několik odsunula z uličky a otevřela zakrytou chodbu, kde nahodila deon. Rychle vyběhla otevřenými dveřmi a skočila do vody. Pod vodou vedle lodního šroubu přehodila páku. Otevřenou mříží vpravo od šroubu proplavala zatopeným kanálem do malé místnosti. V této místnosti pod vodou nahodila další páku, která otevřela prostor za lodním šroubem a tajemství. Z malé místnosti se dostal do haly se zaparkovaným letadlem. Skočila na protější plošinu a pak na plošinu pod ní, kde přehodila vypínač. Tím otevřela poklop ve spodní části trupu letadla. Proplavala jím a v letadle přepnula další vypínač, kterým zastavila chod vrtulí. Skočila zpět do vody a stejnou cestou podél lodního šroubu se dostala znovu na rampu v hala se zaparkovaným letadlem. Od vypínače z velitelského můstku skočila v místě pravé vrtule na křídlo letadla. Přeběhla po něm a propadla se do zadní části zavazadlového prostoru letadla. Sebrala pistole a naposledy se dostala známou cestou na rampu v hale. Přeskočila na sousední plošinu, rozbila sklo a zabila oba hlídače. Jednomu z nich sebrala žlutou kartu, kterou vložila do schránky v místnosti s monitory. Otevřenými dveřmi proběhla do vedlejší místnosti a přehodila vypínač. Odbočila do chodby vpravo. Otevřela dveře a prošla do další místnosti. V místnosti s kovovou nakloněnou rampou otevřela dveře vpravo. Vešla dovnitř, sebrala náboje a zamířila do další místnosti s podlouhlými boxy. Na jednom z nich přehodila vypínač a rychle přeběhla na druhou stranu. Otvorem ve stropě vylezla do úzké chodby. Skluzavkou se dostala do místnosti s ohni. Povytáhla obě bedny tak, aby z nich přeskočila oheň na protější žebřík. Zabila strážného a sebrala mu červenou kartu. Vlevo po žebříku vylezla na střechu a objevila tajemství. Sestoupila zpět do chodby a skočila do vody. Známým místem se dostala do strážní místnosti se žlutou kartou. V místnosti za ní se nyní chodbou vlevo vydala ke dveřím s červenou kartou. Otevřela je a po vstupu do místnosti se zapnul alarm. Na vyvýšené rampě vlevo posunula kvádr tak, aby z něj vyskočila rovnou do protějšího výklenku, kterým se dostala do velínu se schránkou na zelenou kartu. Přehodila deon a přečerpala vodu do druhého bazénu. Bazén přeplavala. Na šikmé rampě mezi bazény přehodila deon a vrátila se do velínu. Otvorem v podlaze se spustila dolů a sjela po šikmé ploše do velké místnosti s vodou a ochozy. Skočila do vody a na jednom ze sloupů nalezla tajemství. U jednoho ze zadních sloupů vylezla po žebříku na plošinu a postupně přeskákala až k výklenku se zelenou kartou. Rozbila sklo, sebrala ji a jinou šikmou chodbou se vrátila do velínu. Deonem přečerpala vodu do původního bazénu. Zasunula zelenou kartu, vylezla ven a přeplavala bazén do protějšího otvoru. V zatopeném tunelu přehodila páku, proplula dveřmi a vylezla z vody.

Diving Area

Z chodby Lara skočila na protější žebřík. Vypínačem zastavila chod lodního šroubu v bazénu. Skočila do bazénu a pod vodou přehodila páku. V prostoru za lodním šroubem našla náboje do granátometu. Vylezla z vody a vstoupila do místnosti s jeřáby. Po plošinách pod jeřáby přeskákala na druhou stranu. Prošla do další místnosti, sjela po šikmé ploše do otvoru, kde nalezla tajemství. Vylezla ven a přeskočila nádrž s kyselinou na protější plošinu. Chodbou vlevo se po druhém žebříku dostala do místnosti s otvorem v podlaze. Spustila se na šikmou plošinu a přeskočila na kovovou lávku. Z lávky skočila do šikmého otvoru ve stěně pro modrou kartu. Druhým otvorem se potom znovu po žebříku a šikmé ploše dostala na kovovou lávku. Vpravo otevřela dveře pomocí modré karty a prošla do čtvercové místnosti. Zlikvidovala psy a plamenometčíka. Proběhla na protější stranu a otevřela dveře. Vstoupila do místnosti s bazénem. V bazénu v zatopeném labyrintu postupně nahodila dvě páky. Vrátila se do čtvercové místnosti s plamenometčíkem a otevřela druhé dveře. Chodbou se dostala do haly, odkud odlétá vrtulník. Prošla do velínu. Nejprve přepnula vypínač vlevo a pak nahodila deon vpravo. Rychle proběhla chodbou, kde zmizely ohně a na jejím konci sebrala zelenou počítačovou kartu. Vrátila se zpět do velínu. Stejným způsobem skočila v chodbě do propadla a sebrala M16. Vrátila se do místnosti s bazénem. Odsunula kvádr vlevo a vložila počítačovou kartu. Dveřmi proběhla do strojovny s bazénem a proplavala do další místnosti. Na malém výstupku vyskočila k deonu a nahodila jej. A zpátky do strojovny s bazénem. U tlakové nádoby se náhle otevřely dveře do chodby a na jejím konci přehodila Lara vypínač. Prošla do vedlejší místnosti, kde před chvílí instalovala zelenou počítačovou kartu. Ve velínu přehodila deon a posunula jeřáb se zavěšeným panelem do středu místnosti. Přes panel doskočila na protější břeh a za bednami vpravo přehodila v chodbě vypínač. Vrátila se do haly, odkud odletěl vrtulník, a u sloupu skočila do podzemí. Chodbou se dostala do velínu a spustil se alarm. Zlikvidovanému hlídači sebrala počítačovou kartu, kterou v místnosti s jeřábem se zavěšeným panelem vložila do desky. Zastavila tak chod kotoučové pily a sebrala červenou kartu. Vrátila se zpět do velínu, kde před chvílí spustila alarm. Vložila červenou kartu a prošla do místnosti s bazénem. Na protějším ochozu prošla k zavřeným dveřím. Spustila se vlevo podzemím do haly se zajatcem. Zlikvidovala stráže a prošla do další úrovně.